Przeskocz do treści

Uczestniczyliśmy w Wielkim Finale 28 Akcji Sprzątanie świata – Polska – 2021.

Tegoroczna akcja odbywała się pod hasłem „Myślę, więc nie śmiecę”.
Uczestniczyli w niej wszyscy uczniowie Zespołu Szkół. Przedszkolakom towarzyszyło hasło:
„Nie śmiecimy, nie brudzimy – o przyrodę się troszczymy”.

W każdej grupie wiekowej odbyły się zajęcia edukacyjne związane z tym hasłem, a jako podsumowanie zajęć dzieci wykonały plakaty tematyczne, zbudowały z odpadów "Śmieciojada" oraz upiększyły tarasy jesienną dekoracją. Materiał
przyrodniczy przedszkolaki zgromadziły samodzielnie podczas spaceru do pobliskiego parku. Rodzice
wspomogli działania zakupując wrzosy, chryzantemy itp.

W klasach I - III zajęcia dobywały się pod hasłem „Myślę, więc nie śmiecę – organizujemy piknik
klasowy”. Uczniowie obejrzeli różne filmy edukacyjne, utrwalili zasady segregacji odpadów, omówili
zasady organizowania pikniku, poznały piosenkę „Świat woła o pomoc”. Omówiono pomysły na
zmniejszenie ilości zużywanego plastiku, wykonano „ekotorby” na zakupy. Dzieci wykonały prace
plastyczne „Moja rodzina zmniejsza zużycie plastiku”

W myśl zasady, że „małe zmiany w perspektywie czasu stają się wielkie”, klasy IV - VIII
dyskutowały o działaniach, jakie możemy podjąć, aby zmniejszyć ilość wytwarzanych odpadów
i ratować Ziemię. Podsumowaniem zajęć były wykonane plakaty. Z wykonanych prac plastycznych
przygotowano wystawy w szkole i przedszkolu

Nieodzownym elementem Akcji było oczywiście sprzątanie najbliższej okolicy. 17 września młodsi
uczniowie sprzątali teren wokół szkoły i Osiedle Słoneczne, a starsi posprzątali park. Łącznie zebrano
47 worków śmieci.

Skip to content