Przeskocz do treści

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

LpDataTematyka spotkania
1

01.09.2022
godz. 10.00 klasa I , klasy VI - VIII
07.09.2022
godz. 16.00

 

Spotkanie z wychowawcą:
1. Zapoznanie ze Statutem Zespołu Szkół, WZO.
2. Przedstawienie kalendarza roku szkolnego 2022/2023, podanie terminów spotkań z rodzicami.
3. Omówienie zasad funkcjonowania dziennika elektronicznego.
4. Omówienie obowiązujących przepisów dotyczących egzaminu zewnętrznego w szkole podstawowej – klasa VIII.
5. Zaktualizowanie danych uczniów.
6. Sprawy różne: wyżywienie w stołówce szkolnej, wybór klasowej rady rodziców i przedstawiciela do Rady rodziców.
7.Przedstawienie informację o celach i treściach realizowanego programu nauczania WDŻWR, podręcznikach szkolnych oraz środkach dydaktycznych wykorzystywanych podczas zajęć.
8. Sprawy różne.
2

26.10.2022

godz. 16.00

Konsultacje z nauczycielami przedmiotów i wychowawcami klas
3

16.11.2022

godz. 16.00

Spotkanie z wychowawcą – przedstawienie śródokresowej analizy wyników nauczania i zachowania. Sprawy różne.
4
14.12.2022
godz. 16.00
Konsultacje z nauczycielami przedmiotów i wychowawcami klas
5

18.01.2023

godz. 16.00

Spotkanie z wychowawcą – omówienie klasyfikacji semestralnej
6

15.03.2023

godz. 16.00

Konsultacje z nauczycielami przedmiotów i wychowawcami klas
7

19.04.2023

godz. 16.00

Spotkanie z wychowawcą – przedstawienie śródokresowej analizy wyników nauczania i zachowania
8

24.05.2023

godz. 16.00

Konsultacje z nauczycielami przedmiotów i wychowawcami klas