Przeskocz do treści

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

LpDataTematyka spotkania
1

02.09.2021
godz. 16.00 klasa I , klasy VI - VIII
07.09.2021
godz. 16.00 klasy II - V

 

Spotkanie z wychowawcą:
1. Zapoznanie ze Statutem Zespołu Szkół, WZO.
2. Przedstawienie kalendarza roku szkolnego 2021/2022, podanie terminów spotkań z rodzicami.
3. Omówienie zasad funkcjonowania szkoły w czasie pandemii COVID-19, zapoznanie z „Regulaminem funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół we Fromborku w czasie epidemii”.
4. Omówienie zasad funkcjonowania dziennika elektronicznego.
5. Omówienie obowiązujących przepisów dotyczących egzaminu zewnętrznego w szkole podstawowej – klasa VIII.
6. Zaktualizowanie danych uczniów.
7. Sprawy różne: wyżywienie w stołówce szkolnej, wybór klasowej rady rodziców i przedstawiciela do Rady rodziców.
8. Informacja dotycząca szczepień COVID-19
9. Przedstawienie informację o celach i treściach realizowanego programu nauczania WDŻWR, podręcznikach szkolnych oraz środkach dydaktycznych wykorzystywanych podczas zajęć.
10. Sprawy różne.
2

27.10.2021

godz. 16.00

Konsultacje z nauczycielami przedmiotów i wychowawcami klas
3

17.11.2021

godz. 16.00

Spotkanie z wychowawcą – przedstawienie śródokresowej analizy wyników nauczania i zachowania. Sprawy różne.
4
15.12.2021
godz. 16.00
Konsultacje z nauczycielami przedmiotów i wychowawcami klas
5

19.01.2022

godz. 16.00

Spotkanie z wychowawcą – omówienie klasyfikacji semestralnej
6

23.02.2022

godz. 16.00

Konsultacje z nauczycielami przedmiotów i wychowawcami klas
7

30.03.2021

godz. 16.00

Konsultacje z nauczycielami przedmiotów i wychowawcami klas
8

20.04.2022

godz. 16.00

Spotkanie z wychowawcą – przedstawienie śródokresowej analizy wyników nauczania i zachowania
9

25.05.2022

godz. 16.00

Konsultacje z nauczycielami przedmiotów i wychowawcami klas
Font Resize