Przeskocz do treści

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

Lp Data Tematyka spotkania

1

13.09.2017

godz. 16.00

Spotkanie ogólne i spotkanie z wychowawcą:

  1. Przedstawienie kalendarza roku szkolnego 2017/2018, podanie terminów spotkań z rodzicami.
  2. Zapoznanie ze Statutem Szkoły, PZO.
  3. Omówienie obowiązujących przepisów dotyczących egzaminu zewnętrznego.
  4. Zaktualizowanie danych uczniów.
  5. Sprawy różne: ubezpieczenie, wyżywienie w stołówce szkolnej, wybór klasowej rady rodziców.

2

25.10.2017

godz. 16.00

Konsultacje z nauczycielami przedmiotów i wychowawcami klas

3

22.11.2017

godz. 16.00

Spotkanie z wychowawcą – przedstawienie śródokresowej analizy wyników nauczania i zachowania

4

20.12.2017

godz. 16.00

Konsultacje z nauczycielami przedmiotów i wychowawcami klas

5

24.01.2018

godz. 16.00

Spotkanie z wychowawcą – omówienie klasyfikacji semestralnej

6

21.02.2018

godz. 16.00

Konsultacje z nauczycielami przedmiotów i wychowawcami klas

7

21.03.2018

godz. 16.00

Konsultacje z nauczycielami przedmiotów i wychowawcami klas

8

25.04.2018

godz. 16.00

Spotkanie z wychowawcą – przedstawienie śródokresowej analizy wyników nauczania i zachowania

9

30.05.2018

godz. 16.00

Konsultacje z nauczycielami przedmiotów i wychowawcami klas
Font Resize