Przeskocz do treści

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

Lp. Data Tematyka spotkania

1.

07.09.2016

godz. 16.00

Spotkanie ogólne i spotkanie z wychowawcą:

  1. Przedstawienie kalendarza roku szkolnego 2016/2017, podanie terminów spotkań z rodzicami.
  2. Zapoznanie ze Statutem Szkoły, PZO.
  3. Omówienie obowiązujących przepisów dotyczących egzaminu zewnętrznego.
  4. Zaktualizowanie danych uczniów.
  5. Sprawy różne: ubezpieczenie, wyżywienie w stołówce szkolnej, wybór klasowej rady rodziców.

2.

26.10.2016

godz. 16.00

Konsultacje z nauczycielami przedmiotów i wychowawcami klas

3.

16.11.2016

godz. 16.00

Spotkanie z wychowawcą – przedstawienie śródokresowej analizy wyników nauczania i zachowania

4.

21.12.2016

godz. 16.00

Konsultacje z nauczycielami przedmiotów i wychowawcami klas

5.

18.01.2017

godz. 16.00

Spotkanie z wychowawcą – omówienie klasyfikacji semestralnej

6.

22.02.2017

godz. 16.00

Konsultacje z nauczycielami przedmiotów i wychowawcami klas

7.

29.03.2017

godz. 16.00

Konsultacje z nauczycielami przedmiotów i wychowawcami klas

8.

26.04.2017

godz. 16.00

Spotkanie z wychowawcą – przedstawienie śródokresowej analizy wyników nauczania i zachowania

8.

31.05.2017

godz. 16.00

Konsultacje z nauczycielami przedmiotów i wychowawcami klas