Przeskocz do treści

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

LpDataTematyka spotkania
1

04.09.2023


godz. 10.00 klasa I ,


klasy I - VIII
13.09.2023
godz. 16.00

 

Spotkanie z wychowawcą:
1. Zapoznanie ze Statutem Zespołu Szkół, WZO.
2. Przedstawienie kalendarza roku szkolnego 2023/2024, podanie terminów spotkań z rodzicami.
3. Omówienie zasad funkcjonowania dziennika elektronicznego.
4. Omówienie obowiązujących przepisów dotyczących egzaminu zewnętrznego w szkole podstawowej – klasa VIII.
5. Zaktualizowanie danych uczniów.
6. Sprawy różne: wyżywienie w stołówce szkolnej, wybór klasowej rady rodziców i przedstawiciela do Rady Rodziców.
7.Przedstawienie informację o celach i treściach realizowanego programu nauczania WDŻWR, podręcznikach szkolnych oraz środkach dydaktycznych wykorzystywanych podczas zajęć.
8. Sprawy różne.
2

25.10.2023

godz. 16.00

Konsultacje z nauczycielami przedmiotów i wychowawcami klas
3

15.11.2023

godz. 16.00

Spotkanie z wychowawcą – przedstawienie śródokresowej analizy wyników nauczania i zachowania. Sprawy różne.
4
13.12.2023
godz. 16.00
Konsultacje z nauczycielami przedmiotów i wychowawcami klas
5

17.01.2024

godz. 16.00

Spotkanie z wychowawcą – omówienie klasyfikacji semestralnej
6

20.03.2024

godz. 16.00

Konsultacje z nauczycielami przedmiotów i wychowawcami klas
7

24.04.2023

godz. 16.00

Spotkanie z wychowawcą – przedstawienie śródokresowej analizy wyników nauczania i zachowania
8

22.05.2023

godz. 16.00

Konsultacje z nauczycielami przedmiotów i wychowawcami klas

Skip to content