Przeskocz do treści

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

Lp Data Tematyka spotkania

1

10.09.2018

godz. 16.00

Spotkanie ogólne i spotkanie z wychowawcą:

  1.  Spotkanie z przedstawicielem Policji – pogadanka na temat bezpiecznego zachowania się dzieci w drodze ze szkoły i do szkoły
  2. Przedstawienie kalendarza roku szkolnego 2018/2019, podanie terminów spotkań z rodzicami.
  3. Zapoznanie ze Statutem Szkoły, PZO.
  4. Omówienie obowiązujących przepisów dotyczących egzaminu zewnętrznego.
  5.  Omówienie zasad funkcjonowania dziennika elektronicznego.
  6. Zaktualizowanie danych uczniów.
  7. Sprawy różne: ubezpieczenie, wyżywienie w stołówce szkolnej, wybór klasowej rady rodziców.

2

31.10.2018

godz. 16.00

Konsultacje z nauczycielami przedmiotów i wychowawcami klas

3

21.11.2018

godz. 16.00

Spotkanie z wychowawcą – przedstawienie śródokresowej analizy wyników nauczania i zachowania

4

19.12.2018

godz. 16.00

Konsultacje z nauczycielami przedmiotów i wychowawcami klas

5

26.01.2019

godz. 16.00

Spotkanie z wychowawcą – omówienie klasyfikacji semestralnej

6

27.02.2019

godz. 16.00

Konsultacje z nauczycielami przedmiotów i wychowawcami klas

7

27.03.2019

godz. 16.00

Konsultacje z nauczycielami przedmiotów i wychowawcami klas

8

10.04.2019

godz. 16.00

Spotkanie z wychowawcą – przedstawienie śródokresowej analizy wyników nauczania i zachowania

9

29.05.2019

godz. 16.00

Konsultacje z nauczycielami przedmiotów i wychowawcami klas
Font Resize