Przeskocz do treści

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

LpDataTematyka spotkania

1

02.09.2020
godz. 16.00
-------------
03.09.2020
godz. 16.00

 

Spotkanie  z wychowawcą:
  1. Przedstawienie kalendarza roku szkolnego 2019/2020, podanie terminów spotkań z rodzicami.
  2. Zapoznanie ze Statutem Szkoły, WZO.
  3. Omówienie zasad funkcjonowania szkoły w czasie pandemii COVID-19, zapoznanie z „Regulaminem funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół we Fromborku w czasie epidemii”.
  4. Omówienie obowiązujących przepisów dotyczących egzaminu zewnętrznego w szkole podstawowej.
  5.  Omówienie zasad funkcjonowania dziennika elektronicznego.
  6. Zaktualizowanie danych uczniów.
  7. Sprawy różne: ubezpieczenie, wyżywienie w stołówce szkolnej, wybór klasowej rady rodziców.

2

28.10.2020

godz. 16.00

Konsultacje z nauczycielami przedmiotów i wychowawcami klas

3

25.11.2020

godz. 16.00

Spotkanie z wychowawcą – przedstawienie śródokresowej analizy wyników nauczania i zachowania. Sprawy różne.

4

20.01.2021

godz. 16.00

Spotkanie z wychowawcą – omówienie klasyfikacji semestralnej

5

24.02.2021

godz. 16.00

Konsultacje z nauczycielami przedmiotów i wychowawcami klas

6

31.03.2021

godz. 16.00

Konsultacje z nauczycielami przedmiotów i wychowawcami klas

7

28.04.2021

godz. 16.00

Spotkanie z wychowawcą – przedstawienie śródokresowej analizy wyników nauczania i zachowania

8

27.05.2021

godz. 16.00

Konsultacje z nauczycielami przedmiotów i wychowawcami klas
Font Resize