Przeskocz do treści

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

Lp Data Tematyka spotkania

1

11.09.2019

godz. 16.00

Spotkanie ogólne i spotkanie z wychowawcą:

  1. Przedstawienie kalendarza roku szkolnego 2019/2020, podanie terminów spotkań z rodzicami.
  2. Zapoznanie ze Statutem Szkoły, WZO.
  3. Omówienie obowiązujących przepisów dotyczących egzaminu zewnętrznego w szkole podstawowej.
  4.  Omówienie zasad funkcjonowania dziennika elektronicznego.
  5. Zaktualizowanie danych uczniów.
  6. Sprawy różne: ubezpieczenie, wyżywienie w stołówce szkolnej, wybór klasowej rady rodziców.
  7. Pogadanka na temat bezpiecznej drogi do i ze szkoły przeprowadzona przez funkcjonariusza Policji.

2

30.10.2019

godz. 16.00

Konsultacje z nauczycielami przedmiotów i wychowawcami klas

3

27.11.2019

godz. 16.00

Spotkanie z wychowawcą – przedstawienie śródokresowej analizy wyników nauczania i zachowania. Sprawy różne.

4

18.12.2019

godz. 16.00

Konsultacje z nauczycielami przedmiotów i wychowawcami klas

5

16.01.2020

godz. 16.00

Spotkanie z wychowawcą – omówienie klasyfikacji semestralnej

6

26.02.2020

godz. 16.00

Konsultacje z nauczycielami przedmiotów i wychowawcami klas

7

25.03.2020

godz. 16.00

Konsultacje z nauczycielami przedmiotów i wychowawcami klas

8

16.04.2020

godz. 16.00

Spotkanie z wychowawcą – przedstawienie śródokresowej analizy wyników nauczania i zachowania

9

27.05.2020

godz. 16.00

Konsultacje z nauczycielami przedmiotów i wychowawcami klas
Font Resize