Przeskocz do treści

SAMORZĄD

SAMORZĄD UCZNIOWSKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Mikołaja Kopernika rok szkolny 2016/2017

Przewodnicząca                   - Weronika Kopycińska kl. VI
z-cy przewodniczącej         - Alicja Siweki kl. V
                                                   Piotr Gawdzik kl. V

CO TO JEST SAMORZĄD UCZNIOWSKI?
Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Członkiem samorządu uczniowskiego stajemy się automatycznie w chwili przyjęcia do szkoły. Przestajemy nim być w momencie, gdy szkołę opuszczamy.

Uczniowie w demokratycznych wyborach wybierają swoich przedstawicieli zasiadających w organach samorządu uczniowskiego.
Członkowie samorządu mają prawo i powinni rozwiązywać realne problemy uczniów i podejmować realne decyzje, a tym samym mieć wpływ na życie szkoły, współdecydować o sprawach jej dotyczących. Decyzje dotyczące zakresu działań samorządu w danej szkole i planu tych działań powinny należeć do uczniów.

opiekun samorządu uczniowskiego - mgr Anna Kupiec