Przeskocz do treści

Deklaracja dostępności

Zespół Szkól we Fromborku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony http://www.szkola-frombork.edu.pl/

Data publikacji strony internetowej: 01.02.2019

Data ostatniej dużej aktualizacji: 19.06.2021

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
 • Grafiki w galeriach oraz grafiki zawierające link nie posiadają opisów alternatywnych lub zawierają niewłaściwe opisy.
 • Załączniki w formacie PDF nie są dokumentami edytowalnymi i mogą nie być możliwe do odczytu przez technologię asystującą.
 • Strona internetowa nie zawiera skrótów: "Przejdź do treści”, "Przejdź do wyszukiwarki”, "Przejdź do menu".
 • Na stronie internetowej znajdują się linki do innych stron otwierających się w nowym oknie bez informacji: "strona otwiera się w nowym oknie”

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 28.03.2024 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Data ostatniego przeglądu deklaracji:2024.03.28.
Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Dariusz Urbanowicz
e-mail: dariusz.urbanowicz@szkola-frombork.edu.pl  lub skontaktować się z sekretariatem szkoły:  sekretariat@zs.frombork.pl telefon: 55 243 73 81

Jeżeli potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej? Skontaktuj się z nami! 
W zgłoszeniu podaj:

 • adres internetowych strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść,
 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail)
 • informacje, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy (np. druk powiększony, alfabet Braille’a, informacja dźwiękowa),

Na tej stronie internetowej są problemy, które według Ciebie, wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do nas.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób. Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół we Fromborku ul. Katedralna 9, 14-530 Frombork

 1. Do budynku prowadzą dwa wejścia od ul. Katedralnej i od placu apelowego. Do obu wejść prowadzą schody. Przy obu wejściach znajduje się podjazd dla wózków.
 2. Osoby dyżurujące znajdują się w pomieszczeniu po prawej stronie przy wejściu głównym do budynku (od ul. Katedralnej 9).
 3. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia (sale lekcyjne, stołówka, sekretariat, gabinet dyrektora) na parterze. Do części pomieszczeń prowadzą schody. Osoby niepełnosprawne mogą mieć do nich dostęp przy pomocy schodołaza obsługiwanego przez pracowników dyżurujących. W budynku brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych.
 4. Przed budynkiem od strony ulicy Katedralnej wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. W szkole nie ma pętli indukcyjnych.
 7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.
Skip to content