Przeskocz do treści

Szkolny Tydzień Profilaktyki

W dniach 14-18 stycznia odbył się Szkolny Tydzień Profilaktyki pod hasłem: "Młodzi, rozsądni i zdrowi" Każdy kolejny dzień obfitował w liczne atrakcje specjalnie przygotowane dla naszych uczniów.

Poniedziałkowi przyświecało hasło: "Nie daj się stresowi zjeść". Pan Roman Michalski z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Braniewie udzielił uczniom kilku rad, jak sobie radzić w sytuacjach trudnych, chociażby związanych z egzaminem, czy publicznym wystąpieniem. Dodatkową atrakcją dnia był wyjazd do kina na projekcję filmu pt.: "Cudowny chłopak". Film ten był doskonałą lekcją tolerancji. We wtorek odbyły się spotkania z pracownikami Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Braniewie na temat: "Zgubnego wpływu napojów energetyzujących na młody organizm". Środzie towarzyszyło hasło: "Tylko w chorobie ceni się zdrowie". Dziewczęta i chłopcy z klas V, VI i VII spotkali się z pielęgniarką w ramach realizacji Programu Akademia Dojrzałości. W czwartek gościliśmy st. aspiranta Kamila Zalewskiego z Braniewa, który przybliżył młodzieży problem uzależnień XXI w. m.in. dopalaczy. W piątek podczas aktywnych przerw uczniowie dbali o sprawność fizyczną biorąc udział w szkolnej lekcji zumby i rozgrywając międzyklasowe mecze siatkówki i koszykówki.

Podczas Szkolnego Tygodnia Profilaktyki został również ogłoszony konkurs fotograficzny i plastyczny pod hasłem: "Pokaż, jak zdrowo jesz!"