Podziękowania za udział w uroczystościach 70–lecia edukacji fromborskiej