Przeskocz do treści

W naszej szkole wiele się dzieje – rozwijamy kompetencje kluczowe w ramach projektu „ Szkoła przyszłości…”.

Prawie wszyscy uczniowie naszej szkoły uczestniczą w różnorodnych zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe.

Cztery grupy uczestniczą w zajęciach z języka angielskiego. Dwie grupy realizują program:
„My world, my future”. Podczas zajęć uczniowie poznali historię, kulturę i geografię Wielkiej Brytanii - zgromadzili różne materiały i stworzyli lapbooki o Wielkiej Brytanii. W związku
ze zbliżającymi się urodzinami Królowej Elżbiety - stworzyli kartki z życzeniami i napisali listy, które w najbliższym czasie zostaną wysłane do Pałacu Buckingham. Podczas zajęć uczestnicy zapoznali się również z kulturą i historią krajów anglojęzycznych. Uczniowie poznali święta
i ważne wydarzenia wynikające z kalendarza, wykonali lampiony związane ze świętem Halloween
i poznali typowe dla tego święta zwyczaje:

  • dowiedzieli się, dlaczego indyk jest symbolem Święta Dziękczynienia w USA i wykonaliśmy pracę plastyczną Turkey;
  • poznali tradycje bożonarodzeniowe w różnych krajach i stworzyliśmy kartki świąteczne
    z życzeniami;
  • dowiedzieli się czym się różni Pancake day od tłustego czwartku;
  • rozmawiali o Polsce i polskiej niepodległości.

Kolejna grupa realizuje program zajęć rozwijających „I love English”. W czasie zajęć uczniowie stworzyli własny przewodnik podróżniczy o Londynie, poznali osobę Robin Hooda oraz angielskie święto Bonfire Night i amerykański Dzień Świstaka. Zrobili lapbook o USA, zajęli się sylwetką Krzysztofa Kolumba oraz rdzennymi Indianami. Uczestnicy zajęć analizowali teksty angielskich piosenek korzystając z platform lyrictraining. W atrakcyjny sposób utrwalali zagadnienia gramatyczne oraz słownictwo korzystając z platform learningapps, Kahoot i quizlet. Na zajęciach wyrównawczych uczniowie realizują program „English is easy”. W czasie zajęć utrwalają wiedzę o czasach Present Simple, Present Continuous oraz o czasownikach to be oraz have Got korzystając z platform Kahoot, quizlet, lyricstraining, learningapps, islcollective. Uczestnicy poznali też kraje Zjednoczonego Królestwa i stworzyli 4 lapbooki o Walii, Szkocji, Anglii i Irlandii Północnej. Poznali sylwetkę Krzysztofa Kolumba.

W ramach projektu odbywa się wiele zajęć matematycznych. W bloku Matematyka – odkrywanie realizowane są zajęcia dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Uczniowie klasy pierwszej „Matematyka inaczej” rozwijali wyobraźnię przestrzenną, uczyli się korzystania z zegara, wagi matematycznej oraz wagi szalkowej z odważnikami, wagi ze zbiornikami do mierzenia objętości.

Natomiast uczniowie klasy II realizują program „Matematyczne łamanie głowy”. W ramach zajęć dzieci ćwiczyły czytanie ze zrozumieniem, rozwiązywały łamigłówki matematyczne i ciekawe zadania wymagające koncentracji uwagi, spostrzegawczości, pamięci raz logicznego myślenia. Uczniowie poznawali figury geometryczne płaskie i bryły geometryczne, rozwijali wyobraźnię przestrzenną, wykonywali obliczenia pieniężne, kalendarzowe oraz zegarowe, utrwalali umiejętność posługiwania się jednostkami masy, pojemności i długości

„Z matematyką na wesoło” to zajęcia, w których uczestniczą uczniowie klasy trzeciej. W czasie tych zajęć uczniowie bawiąc się matematyką i rozwiązując różne zadania przekonują się, że jest ona potrzebna w codziennym życiu. Mają okazję ważyć różne produkty, porównując ich ciężar. Poznawały pojemność różnych pojemników, doskonalą umiejętności posługiwania się kalendarzem. Ćwiczą umiejętność mnożenia i dzielenia z zastosowaniem „kolorowych liczb”. Uczniowie bardzo chętnie pracują na zajęciach i widzą, że matematyka nie musi być nudna i trudna, a może być świetną zabawą.

Kolejne zajęcia doskonalące umiejętności matematyczne to „Eksperyment w matematyce”, w ramach którego uczniowie odczarowują matematykę poprzez własne prace badawcze – „Sam odkrywam i badam = wiem". Uczniowie śladami Talesa wyznaczają wysokość różnych obiektów. Natomiast w ramach programu „Pozwólmy dzieciom nauczyć się myśleć" uczniowie w praktyce przeprowadzają dowody różnych twierdzeń geometrycznych.

Matematyka w kuchni to cykl zajęćw ramach programu „Matematyka w życiu codziennym – pomyśl, oblicz i działaj”. W zajęciach uczestniczą uczniowie klasy V. Celem głównym zajęć jest odkrywanie poprzez zabawę praw i zależności matematycznych. Podczas zajęć uczniowie budują modele różnych brył, ważą i mierzą różne produkty oraz obliczają różne wielkości. 
Program „Odczarować matematykę” realizowany jest z uczniami klasy IV i V w ramach modułu Matematyka – Inspiracje. Ma on na celu umożliwienie uczniom zrozumienia reguł i algorytmów rządzących światem matematyki, ale przede wszystkim ma pokazać, że matematyka towarzyszy nam każdego dnia i wszyscy korzystamy z niej na co dzień. Podczas zajęć uczniowie budują modele różnych brył, odmierzają różne objętości, masy, długości i kąty. Odmierzali różne długości i czas, co posłużyło im do obliczania prędkości.

W ramach podnoszenia kompetencji kluczowych z informatyki uczniowie realizują programy „Mój pierwszy blog” i„Z komputerem za pan brat”. Na zajęciach poznali budowę i podstawowe zasady obsługi komputera. Tworzyli obrazy w programie graficznym i poznali podstawy bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

Moduł Przyroda metodą eksperymentu jest realizowany przez uczniów klas IV w ramach programu „Odkrywamy świat przyrody”. Zajęcia polegają na przeprowadzaniu przez uczniów doświadczeń i obserwacji przyrodniczych. Uczniowie poznają zjawiska fizyczne (np. siła tarcia, ruch, światło), oddziaływania elektryczne i magnetyczne. Badają właściwości różnych substancji, sporządzają mieszaniny i rozdzielają je na składniki. Odbyły się także zajęcia z mikroskopowania.

„Elektryzujący świat fizyki” to program w ramach modułu Fizyka metodą eksperymentu. Uczniowie występujący tu w roli badacza przyrody rozwijają umiejętności aktywnego działania indywidualnego i zespołowego, planują i przeprowadzają proste doświadczenia i zaspakajają naturalną ciekawość świata.

Biologia Metodą Eksperymentu jest realizowana w ramach programu „Szkiełkiem i okiem, czyli zobaczyć, wykonać, zrozumieć”. Uczniowie doskonali umiejętność mikroskopowania i sporządzania preparatów mikroskopowych, poznawali budowę komórek i tkanek. Badali warunki niezbędne do przebiegu procesów fotosyntezy i oddychania oraz kiełkowania i rozwoju roślin.

Moduł Chemia metodą eksperymentu to cykl zajęć w ramach programu „Akcja – reakcja”, podczas których uczniowie uczą się planowania i prowadzenia obserwacji oraz doświadczeń przyrodniczych, a także ich dokumentowania i interpretowania wyników, formułowania wniosków oraz posługiwania się sprzętem laboratoryjnym i pomiarowym w sposób prawidłowy i bezpieczny. To również nauka skutecznej komunikacji i współdziałania w zespole.

Podczas opisanych zajęć wykorzystywane są nowo zakupione pomoce dydaktyczne. W najbliższym czasie szkolna pracownia komputerowa również zostanie zaopatrzona w nowy sprzęt i oprogramowanie.

Skip to content