Przeskocz do treści

Szkolny Tydzień Profilaktyki

GALERIA

W dniach 15-19 stycznia odbył się Szkolny Tydzień Profilaktyki pod hasłem: "Nasi uczniowie są zdrowi, kulturalni i odpowiedzialni." Każdy kolejny dzień obfitował w liczne atrakcje specjalnie przygotowane dla naszych uczniów. Poniedziałkowi przyświecało hasło: "Grunt, to dobre wychowanie". W klasach I-III sp odbył się w związku z tym konkurs recytatorski. Dzieci zaprezentowały się w wierszu J. Brzechwy pt.: "Kwoka". Ogłoszono także konkurs na Mistrza Dobrych Manier i na Najsympatyczniejsza Klasę. Głos mógł oddać każdy uczeń, nauczyciel i pracownik szkoły. Podczas zajęć z wychowawcami odbyły się pogadanki na temat zasad savoire vivr' u. We wtorek odbyły się spotkania z kuratorami zawodowymi Ewą Dalmaczyńską i Krzysztofem Kisielem. Przybliżyli oni temat odpowiedzialności karnej nieletnich i wyjaśnili młodzieży w jakich sytuacjach prawo dosięga nastolatka. W tym dniu został również ogłoszony konkurs plastyczny na drogowskazy bezpieczeństwa wskazujące drogę zdrowego, odpowiedzialnego i bezpiecznego życia. W klasach VII, II i III gimnazjum odbyły się także turnieje quizów profilaktycznych. Środzie towarzyszyło hasło: "Przemoc niejedno ma imię- różne oblicza przemocy". Problem przemocy przybliżyła uczniom kurator społeczny Izabela Pawluczuk- Myczkowska wskazując jednocześnie, jak bronić się przed przemocą i na nią reagować. Dziewczęta spotkały się także z pielęgniarką w ramach realizacji Programu Akademia Dojrzałości. Temat spotkania brzmiał: "Być kobietą, być kobietą." Środę podsumowała prelekcja dla rodziców na temat: "Symptomy zaburzeń odżywiania u dzieci", którą wygłosiła pedagog PPP w Braniewie. W czwartek gościliśmy st. aspiranta Kamila Zalewskiego z Braniewa, który przybliżył młodzieży problem dopalaczy. Temat spotkania brzmiał: " Dopalacze, skryci mordercy- młodzież w sidłach dopalaczy." W tym samym dniu pedagog z PPP w Braniewie Anna Kich poprowadziła zajęcia we wszystkich klasach, począwszy od najmłodszych. Tematyka zajęć to: "Bez złości mamy więcej radości" (klasy I-III sp), "Internet, jak być bezpiecznym w sieci" (klasy IV-VI), "Agresja, mobbing, konflikty" (klasy II-III gimnazjum). W piątek podsumowaliśmy cały tydzień profilaktycznych zmagań. Uczniowie najmłodszych klas spotkali się jeszcze z druhami strażakami z OSP Frombork. Strażacy poprowadzili kurs pierwszej pomocy, a także instruktaż posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym i właściwego postępowania w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu. Tego dnia odbyły się jeszcze spotkania z pielęgniarką. Tym razem, to chłopcy zostali zaproszeni na zajęcia dotyczące dbałości o wygląd i higienę pod hasłem : "Już nie chłopiec a mężczyzna". W piątek podsumowano również tygodniowe zmagania sportowe o tytuły: Koszmistrza (w klasach VII, II i III gim. liczono celne rzuty do kosza), Mocnych Brzuchów (w klasach IV-VI liczono "brzuszki") i Mocnych Nóg (w klasach I-III sp liczono przysiady).

Szkolny Tydzień Profilaktyki to doskonała okazja, by edukować i przybliżać młodym ludziom problemy czyhające na nich w codziennym życiu. To także siedmiodniowa lekcja tego, jak sobie z nimi radzić, jak skutecznie pomagać innym i gdzie szukać pomocy. Nasi uczniowie po takim maratonie z pewnością nabyli wiedzę i umiejętności w tym zakresie.

Nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy Szkolnego Tygodnia Profilaktyki:

Konkurs recytatorski:
I miejsce- Oliwier Klimczak, Wiktoria Obłąk, Nadia Kołek
II miejsce- Michał Gałązka, Milena Mrożek, Diana Żylińska, Jan Gawłowski
III miejsce- Nikola Polit, Lena Fiuk, Oliwier Kołtek, Sebastian Dąbski, Joanna Szyszło

Wyróżnienia:

Anna Ciszek, Filip Dalidowicz, Julian Chrzanowski, Aleksandra Zacharenko, Zuzanna Lewandowska, Maja Szyrwińska, Zuzanna Łacman
Mistrzem Dobrych Manier w klasach I-III sp została Maja Szyrwińska
Tytuł Najsympatyczniejszej Klasy przypadł klasie III a

W klasach starszych Mistrzem Dobrych Manier został Maciej Siwek a Najsympatyczniejszą Klasą klasa V.

Konkurs plastyczny "Drogowskazy bezpieczeństwa":

I miejsce- Jan Sztreno, Oskar Grabowski
II miejsce- Patrycja Zając
III miejsce- Jakub Kujawa

Wyróżnienia:
Michał Urbanowicz, Maja Szyca, Malwina Dorawa, Natalia Posiadała

Turniej Quizów profilaktycznych:

Klasa VII
I miejsce- Michał Markowski
II miejsce Miłosz Tokarski, Kamila Smolińska, Filip Gudian
III miejsce Mateusz Węglewski

Klasa II gimnazjum
I miejsce- Maja Glegoła, Julia Gawłowska
II miejsce- Jakub Kujawa
III miejsce- Nikola Kalinowska

Klasa III gimnazjum
I miejsce - Ryszard Słowiński
II miejsce- Paweł Kochalski
III miejsce - Mateusz Gajek

Tytuł KOSZMISTRZÓW uzyskała klasa III gimnazjum
Tytuł MOCNYCH NÓG uzyskała klasa
Tytuł MOCNYCH BRZUCHÓW uzyskała klasa IV a- na szczególne wyróżnienie za największą ilość wykonanych "brzyszków"zasłużyli:

Gabriela Kalinowska
Sebastian Zabłocki
Radosław Makarewicz
Ksawery Słupek

 

Skip to content