Przeskocz do treści

Szkoła przyszłości – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej we Fromborku

Szanowni Państwo.
Ruszamy z realizacją projektu „Szkoła przyszłości - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej we Fromborku”. Projekt będzie realizowany w naszej szkole od 01.09.2018 r. do 30.06.2020 r. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych oraz postaw i umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) niezbędnych na rynku pracy. W ramach projektu realizowane będą zajęcia z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych oraz języków obcych. Szkoła zostanie również wyposażona w nowoczesny sprzęt komputerowy do pracowni informatycznej i innych pracowni przedmiotowych oraz pomoce dydaktyczne do pracowni nauk przyrodniczych. Działaniami będzie objętych 134 uczniów, 20 rodziców oraz 13 nauczycieli. Całkowity koszt realizacji projektu wyniesie 412 598,25 zł, z czego 95% stanowi dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a 5% to wkład własny niepieniężny Gminy Frombork.

Wszystkich uczniów i rodziców zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Projektu
i Rekrutacji zamieszczonym poniżej i złożenia dokumentów rekrutacyjnych.
Na komplet dokumentów rekrutacyjnych składają się:
formularz zgłoszeniowy;
oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, deklaracja uczestnictwa w projekcie.

Regulaminem Projektu

Formularz zgłoszeniowy - uczeń

Formularz zgłoszeniowy - rodzic

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Deklaracja wyboru zajęć

Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

Skip to content