Przeskocz do treści

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA 2024/25

Szanowni Rodzice!
Rozpoczynamy rekrutację do Przedszkola „Gwiazdkowe Wzgórze”
w Zespole Szkół we Fromborku na rok 2024/2025

ETAPY NABORU:

  1. Składanie DEKLARACJI o kontynuowaniu edukacji w przedszkolu. Rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola od 26.02 do 01 marca 2024 r. składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.
  2. Od 04 do 18 marca 2024 r. składanie WNIOSKÓW - rekrutacja na wolne miejsca w przedszkolu. Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu prowadzi się na wniosek rodziców dziecka, którzy składają wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.
  3. Rozpatrywanie WNIOSKÓW od 19 do 22 marca 2024.
  4. Potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia dziecka do przedszkola – od 25 marca do 29 marca 2024 r.
  5. Rekrutacja uzupełniająca – przeprowadzana w przypadku gdy przedszkole po zakończeniu rekrutacji będzie dysponowało wolnymi miejscami – od 13 maja do 04 czerwca 2024 r.

Dokumentacja rekrutacyjna dostępna do pobrania na stronie internetowej Zespołu Szkół we Fromborku, w sekretariacie Zespołu Szkół przy ul. Katedralnej 9 i w Przedszkolu „Gwiazdkowe Wzgórze” w ZS we Fromborku.

UWAGA:

Dziecko w wieku 6 lat (urodzone w roku 2018) jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego.


Skip to content