Przeskocz do treści

„Razem tworzymy zdrowszy, piękniejszy i bezpieczniejszy świat”

W dniach 20.03 – 24.03.2023 r. odbył się Szkolny Tydzień Profilaktyki pod hasłem „Razem tworzymy zdrowszy, piękniejszy i bezpieczniejszy świat”. W tym czasie odbyły się różne aktywności fizyczne – wyjścia plenerowe – wycieczka rowerowa do Ronina - ognisko, wyjazd na basen, wyjazd do kina. Uczniowie mieli zorganizowane spotkania z przedstawicielem Sanepidu w Braniewie. Klasy VII i VIII miały zajęcia w ramach realizacji Programu „Trzymaj formę” – Racjonalne odżywianie.

Uczniowie klas IV i V zajęcia na temat –„Uwaga kleszcze”, natomiast uczniowie klas III i II na temat higieny osobistej.W klasach VII i VIII zorganizowano profilaktykę czerniaka – zajęcia edukacyjne pod hasłem: Znamię! Znam je! Zorganizowany został również dzień sportu „dla każdego coś sportowego – biegi przełajowe”. Uczniowie klas IV i VIII odbyły zajęcia z zakresu profilaktyki dla uczniów i rodziców – warsztaty edukacyjne na platformie Edulyke – na temat uzależnień behawioralnych, internet, komputer, komórka – sygnały ostrzegawcze. Celem zajęć było zwiększenie świadomości rodziców i opiekunów na temat uzależnień wśród dzieci i młodzieży z naciskiem na sposoby rozwiązywania i reagowania na poprawę relacji rodzica z dzieckiem. Uczniowie klasy VIII miały zajęcia na temat szkodliwości używania e- papierosów. Uczniowie klas IV realizowały kolejne zajęcia w ramach Antynikotynowego Programu Edukacyjnego „Bieg po zdrowie” na temat szkodliwości palenia papierosów.

Zostały ogłoszone konkursy plastyczne na temat „Myję ręce, bo wiem więcej – Ty nam powiedz, czy wiesz więcej, jak należy dbać o ręce? – konkurs ogłoszony Wojewódzką Stację Epidemiologiczną w Olsztynie oraz „Razem tworzymy zdrowszy, piękniejszy i bezpieczniejszy świat – świat bez nałogów” – konkurs szkolny. W klasach I – III odbyły się dni bez słodyczy, aktywne przerwy, liczne pogadanki np. na temat sposobów rozwiązywania konfliktów koleżeńskich oraz zajęcia mające na celu przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym, na temat radzenia sobie ze stresem, złością. Uczniowie poznali sensoryczne zabawy wyciszające. Uczniowie klasy I odbyły zajęcia pod hasłem „Żeby życie miało smaczek” podczas których dzieci wykonały zdrową owocową sałatkę. Uczniowie klas I – III odbyły szkolenie pod hasłem „Ratujemy i Uczymy Ratować”. Zajęcia z uczniami przeprowadzili druhowie strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej we Fromborku. Uczniowie otrzymali również podręczniki do nauki udzielania pierwszej pomocy sponsorowane przez WOŚP.

Skip to content