Przeskocz do treści

Pedagog

STOP PRZEMOCY WOBEC DZIECI

Przemoc w rodzinie jest zjawiskiem  dość powszechnym. Może ona przybierać różne formy:

 • przemoc fizyczna – np. bicie, kopanie, szarpanie, policzkowanie, przypalanie, wyrywanie włosów,
 • przemoc psychiczna – np. obrażanie, poniżanie, ośmieszanie, zawstydzanie, brak szacunku, obwinianie,
 • przemoc seksualna – to przedmiotowe traktowanie drugiego człowieka w celu zaspakajania własnych potrzeb seksualnych,
 • przemoc ekonomiczna – np. odbieranie zarobionych pieniędzy, niszczenie sprzętów domowych, uniemożliwianie pracy zarobkowej, niedzielenie się finansami,
 • zaniedbanie – mówimy o nim w przypadku osób szczególnie zależnych  -  dzieci, osób chorych, niepełnosprawnych i starych. Objawami zaniedbania fizycznego mogą być np. niestosowne do pory roku ubranie, nieleczone choroby i rany, brak wizyt                             u lekarzy, nieprzestrzeganie zaleceń lekarskich, a w przypadku dzieci np. brak szczepień. Zaniedbywanie emocjonalne może się przejawiać np. niezaspakajaniem potrzeb podopiecznych, brakiem czasu dla nich.

Ochrona przed krzywdzeniem dzieci w Polsce opiera się na trzech podstawowych aktach prawnych:

 • ustawie z 25 lutego 1964 roku Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (KRiO)
 • ustawie z 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny (KK)
 • ustawie z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (UPPwR)

Po wejściu w życie w 2010 roku nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” w system przeciwdziałania przemocy w rodzinie zostali włączeni  pracownicy socjalni, pracownicy służby zdrowia, pracownicy oświaty oraz policja.

Telefony kontaktowe w sytuacji kryzysowej

116 111 -FUNDACJA DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ

600 07 07 17 -CENTRUM PRAW KOBIET

800 12 00 02 - NIEBIESKA LINIA

997 lub 112 - POLICJA


Style uczenia się - sposoby na zmaksymalizowanie twojej wydajności uczenia się na podstawie stylu w jakim się uczysz

W procesie nauki używamy i angażujemy różne zmysły np. wzrok, słuch, dotyk. Istnieją osoby preferujące w trakcie nauki zaangażowanie wzroku (np. czytanie)  tzw. wzrokowcy, inni preferują słuch (zapamiętują dużo więcej informacji zasłyszanych) - tzw. słuchowcy, a także kinestetycy, którzy uczą się przez manipulację przedmiotami lub dotyk. Niezależnie jakie preferujesz w procesie uczenia się zmysły – wykorzystuj ich jak najwięcej (czytanie, słuchanie) zwiększy to tempo i ilość zapamiętanych informacji.

wzrokowiec - najlepiej uczysz się patrząc, i najłatwiej zapamiętujesz, to co zobaczyłeś; dostosuj zatem swój sposób uczenia się do stylu typowego dla wzrokowca:

 1. Znajdź spokojne miejsce do nauki w pojedynkę i spraw, by było atrakcyjne wizualnie.
 2. Sporządzaj dużo notatek i zapisuj listy, by ułatwić sobie organizowanie myśli.
 3. Czytaj notatki bezpośrednio po zajęciach, ponieważ widok zapisanych słów wzmocni twą zdolność ich zapamiętywania.
 4. Korzystaj z map, wykresów, schematów i szkiców – z wszystkiego, co przedstawia informacje wizualnie. Nawet pojedyncza notatka lub szkic może Ci pomóc w nauce.
 5. Oglądaj filmy dotyczące tego, czego się uczysz.
 6. Zaznaczaj słowa i myśli różnokolorowymi pisakami, by uporządkować informacje wizualnie.
 7. Używaj fiszek.
 8. Potrzebujesz czasu, by przemyśleć materiał przed jego zrozumieniem, więc się nie spiesz, gdy czytasz i się zastanawiasz, dzięki czemu lepiej przetworzysz informacje.
 9. Siadaj z przodu sali lekcyjnej, by dokładnie obserwować mimikę i ruchy ciała nauczyciela, ponieważ jesteś wrażliwy na sygnały wizualne.
 10. Usłyszawszy nowe słowo, zapisz je, tworząc jego wizualny portret, a następnie sprawdź jego znaczenie w słowniku.

słuchowiec – najlepiej uczysz się, słuchając, i najłatwiej zapamiętujesz to, co usłyszałeś; dostosuj zatem swój sposób uczenia się do stylu typowego dla słuchowca:

 1. Ucz się z kolegą lub w grupie, by móc mówić i słyszeć informacje. Im więcej razy usłyszysz informację, tym łatwiej ją rozumiesz i tym silniej zakodujesz w swojej dobrej pamięci słuchowej.
 2. Nagrywaj to, czego masz się nauczyć, i słuchaj bez robienia notatek; później posłuchaj jeszcze raz, tym razem notując.
 3. Powtarzaj na głos materiał, który chcesz zrozumieć i zapamiętać, nawet, gdy uczysz się w pojedynkę.
 4. Rozwiązując problem, rozważaj na głos różne możliwości.
 5. Słuchaj nagrań i audycji dotyczących tego, czego się uczysz.
 6. Zajmuj miejsce z boku lub z tyłu sali lekcyjnej, byś mógł się skupić raczej na słuchaniu niż na patrzeniu na nauczyciela i udawaniu zainteresowania.
 7. Stosuj rymy i pomoce mnemoniczne ułatwiające zapamiętanie list – powtarzaj je na głos.
 8. Pogłębiaj zrozumienie informacji i zapamiętuj je lepiej, objaśniając je koleżance lub koledze i prosząc ich o zadawanie pytań.
 9. Jeśli masz kłopoty z przypominaniem sobie informacji, zamknij oczy, by nie rozpraszał cię widok otoczenia, i spróbuj usłyszeć odpowiedź. Mów do siebie, by utorować pamięć poprzez skojarzenia.
 10. Przygotowując brudnopis, zapisuj wszystko, co usłyszysz w myślach. Nie przejmuj się ortografią ani gramatyką – po prostu przelej słowa na papier, a dopiero później zajmij się szczegółami.

kinestetyk – najlepiej się uczysz, dotykając przedmiotów, manipulując nimi i poruszając się. Najłatwiej zapamiętujesz to, czego doświadczasz fizycznie; dostosuj zatem swój sposób uczenia się do stylu typowego dla kinestetyka:

 1. Wybierz się na spacer lub chodź dookoła pokoju i czytaj głośno książkę lub notatki, albo przebiegnij się słuchając materiału z odtwarzacza z MP 3 lub z dyktafonu.
 2. Ucząc się, angażuj w to swoje ciało. Jeśli czytasz informacje na monitorze, klikaj w słowa, tworząc fizycznie sprzężenie zwrotne z tekstem.
 3. Ugniataj w ręku piłeczkę antystresową, żuj gumę albo gryzmol myśli, gdy się uczysz.
 4. Używaj fiszek, bo możesz ich dotknąć, przesuwać je, tasować i czuć fizycznie.
 5. Jeśli nie możesz czegoś dotknąć, spróbuj sobie wyobrazić, że fizycznie wnikasz w problem, żeby zrozumieć, co go powoduje.
 6. Ucz się krótkimi partiami, a gdy zaczynasz być roztrzęsiony, urządź sobie krótką przerwę i zrób coś fizycznego – na przykład wyjdź z domu na kilka minut, wyprowadź psa na spacer
 7. Rób wszystko, by opanować wiedzę jak najsolidniej, i kojarz informacje z fizycznymi czynnościami. Zajmując się na przykład twierdzeniem Pitagorasa, ułóż trójkąt z listewek lub słomek i manipuluj nim w rzeczywistym czasie i przestrzeni, by pogłębić zrozumienie tematu.
 8. Zawsze, gdy to możliwe, używaj do pisania klawiatury zamiast długopisu – jest to bardziej konkretne i bezpośrednie sprzężenie zwrotne, które pozwoli ci zaangażować się fizycznie w naukę.
 9. Przerzucaj się z jednej czynności na inną i nie zmuszaj się do długiej pracy nad jednym zadaniem. Uczysz się równie intensywnie co wzrokowcy i słuchowcy, ale odmiany są dla ciebie nieco korzystniejsze niż dla nich.
 10. Kiedy tylko jest to możliwe, używaj różnych fizycznych przedmiotów jako pomocy w nauce.

POWODZENIA

Literatura: Michael Powell „Potęga pamięci. Zagadki i triki, które poprawią twoją pamięć, ponad 100 wyzwań dla twojego mózgu”.


Jak się uczyć? Wskazówki dla uczniów

Nauka wymaga dużej cierpliwości oraz poświęcenia czasu. Skuteczność jej zależy od wielu czynników, które bezpośrednio wpływają na proces edukacji. Oprócz dostępnych sposobów uczenia się, człowiek sam w sobie powinien znaleźć chęć do nauki. Jest to bardzo ważne, ponieważ sama motywacja może stać się kluczem do sukcesu.

Higiena uczenia się

 • Siadając do uczenia się bądź wypoczęty, wyspany, niegłodny  i nie przejedzony.
 • Pamiętaj o świeżym powietrzu (wywietrz pomieszczenie w którym będziesz się uczyć.
 • Pamiętaj o wygodnym krześle, biurku lub stole.
 • Oświetlenie  nie za jasne i nie za ciemne – ustawione z lewej strony. Chyba, że jesteś leworęczny, to przy pisaniu lampka powinna znajdować się po stronie prawej.
 • Ważny jest Twój komfort psychiczny, im mocniej będziesz mógł się skupić na nauce, tym lepiej.

Organizacja nauki

 • Wybierz do nauki miejsce ciche i spokojne (bez towarzystwa, które uniemożliwia koncentrację).
 • Koniecznie wyłącz telewizor, radio (możesz włączyć cichą muzykę - ale bez słów).
 • Zachowaj porządek w miejscu nauki.
 • Zgromadź w pobliżu potrzebne Ci pomoce.
 • W racjonalnej nauce pomaga planowanie nauki, nie ucz się nocą.
 • Zrób plan według którego chcesz się uczyć.

Sposoby uczenia się

 • Powtarzanie jest najlepszym sposobem na zapamiętywanie.
 • Powtarzać należy głośno, często ostatnie powtórzenie ostatniego dnia wieczorem.
 • Przepytuj sam siebie.
 • Wykonuj notatki – używając kolorowych pisaków do podkreślania zasadniczych kwestii.
 • Rysuj wykresy i ilustracje na dany temat.
 • Wykorzystuj inne formy aktywności, aby lepiej zapamiętać – używaj atlasów, leksykonów, encyklopedii, słowników. Wyjaśnij komuś, przedyskutuj, opowiedz, pomóż słabszemu w nauce.
 • Jeżeli Ci to pomaga  spaceruj albo chociaż wystukuj rytm podczas zapamiętywania.
 • Zaczynaj uczyć się zawsze od najtrudniejszych przedmiotów (lub od najnudniejszych). Zaczynanie od najłatwiejszych powoduje, że „zawsze coś jeszcze wisi nad głową”.
 • Przeplataj przedmioty ścisłe, humanistycznymi np. po historii ucz się matematyki, potem polskiego, potem fizyki.
 • Reaguj na objawy przemęczenia (trudności w skupieniu uwagi) – rób przerwy  po przyswojeniu każdej części materiału.
 • Ucz się systematycznie, nie zrywami.
 • Jeśli masz zadaną lekcję pamięciową w poniedziałek ( a masz jej nauczyć się na środę) to lepiej uczyć się jej w poniedziałek, a we wtorek powtarzać.
 • Lekcje z dnia na dzień – uczymy się na początku, powtarzamy na końcu ( dobrze jest powtórzyć też rano).
 • Najpierw czytamy. Pierwszy raz bez podkreślania, następnie podkreślając lub notując najważniejsze rzeczy. Powtarzać należy najpierw zaglądając do tekstu, potem bez zaglądania. Przerwa i ponownie powtarzamy. Po dniu przerwy (mózg pracuje porządkując materiał - nawet jeśli o tym nie myślimy) powtarzamy jeszcze raz – lepiej kilka razy.

Zasady sprzyjające zapamiętywaniu

rozumienie

 • Próbuj zrozumieć jak najwięcej z materiału, którego się uczysz.
 • Pamiętamy lepiej to, co rozumiemy.
 • Uważaj na lekcjach (szczególnie kiedy jest nowy materiał).
 • Uzupełniaj na bieżąco lekcje, na których nie byłeś obecny.
 • Poproś kogoś o wyjaśnienie.
 • Korzystaj z leksykonów, słowników dla wyjaśnienia np. niezrozumiałych wyrazów.

rozłożenie nauki w czasie

 • Oznacza, że lepiej uczyć się codziennie pół godziny, niż raz tygodniu 3,5 godziny.
 • Pamiętaj o planowaniu i systematyczności.

uczenie się na głos

 • Angażuje wzrok i słuch.
 • Sprzyja koncentracji.
 • Zamiast powtarzać  czytanie, lepiej po przeczytaniu próbować to opowiedzieć.

utrwalanie

 • Powtarzamy lekcje po cichu lub na głos, aż do momentu kiedy będziemy umieli powtórzyć przerobiony materiał bez pomyłek.

Zaufanie do swoich możliwości

 • Lęk, niepewność, trema obniżają sprawność naszej pamięci.
 • Należy mieć wiarę w to, że wszystkiego można się nauczyć.
 • Pamiętaj o pozytywnym myśleniu.

Zasada kontrastu

 • Łatwiej zapamiętujemy to, co wyróżnia się od tła.
 • Należy podkreślać , brać w ramki, używać kolorowych długopisów, zakreślaczy, stosować tzw. fiszki.

Zaangażowanie zmysłów

 • W procesie nauki używamy i angażujemy różne zmysły np. wzrok, słuch, dotyk. Istnieją osoby preferujące w trakcie nauki zaangażowanie wzroku (np. czytanie)                       – tzw. wzrokowcy, inni preferują słuch (zapamiętują dużo więcej informacji zasłyszanych) - tzw. słuchowcy.
 • W psychologii przyjęto uważać, iż przyswajanie wiedzy w zależności zaangażowania zmysłów jest następujące:

 - słuch  - 20%
- wzrok - 30 %
- słuch + wzrok - 50 %
- słuch +wzrok + działanie – 90 %

 • Niezależnie jakie preferujesz w procesie uczenia zmysły – wykorzystuj ich jak najwięcej (czytanie, słuchanie) zwiększy to tempo i ilość zapamiętanych informacji.

Wykorzystanie wyobraźni

 • Budulcem pamięci są tzw. „obrazy pamięciowe”. Obraz myślowy oznacza wyobrażenie sobie rzeczy, o której myślimy (np. wyobrażam sobie drzewo w parku).
 • W procesie uczenia się używaj wyobraźni. Możesz ją pobudzić patrząc na rysunki, zdjęcia, diagramy, tabele.

Bądź twórczy

 • Szukaj własnych metod efektywnego zapamiętywania.
 • Używaj różnych sposobów uczenia się np. skróty, rymowanki, fiszki,  różne sposoby zapamiętywania  - np. zamiana słów, skojarzenia, itp.).

Bądź wytrwały

 • Potrzebujesz czasu na utrwalenie wiedzy.
 • Nie rezygnuj, bądź dobrej myśli.
 • Pamiętaj, że twój mózg ma zadziwiające możliwości.
 • Wielkie drzewa nie wyrastają jednego dnia.
 • Proces nauki przypomina żeglowanie, czasem zbaczmy z obranego kursu, ale starajmy się płynąć w odpowiednim kierunku i dokonywać korekcji.

POWODZENIA


Asertywność- sztuka bycia sobą!!!!!

Zasady asertywnego radzenia sobie w życiu.
Co to jest asertywność? Asertywność wyraża się m.in. w czytaj dalej ...>>>>


Skip to content