Przeskocz do treści

„Ogród szkolny – przyrodniczym obserwatorium”

Ogród szkolny – przyrodniczym obserwatorium” – projekt ekologiczny realizowany w roku szkolnym 2016/2017

Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie”

 1. Nazwa zadania: „Ogród szkolny – przyrodniczym obserwatorium”
 2. Koszt kwalifikowany zadania: 3800 zł
 3. Kwota oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Olsztynie: 2600 zł, w tym
 • wykonanie tablic edukacyjnych do ogrodu szkolnego: 1900 zł

 • zakup sadzonek drzew, krzewów i krzewinek: 400 zł

 • zakup nagród na konkursy przyrodnicze: 300 zł

OPIS ZADANIA

 1. Odbiorcy projektu.

Odbiorcami projektu jest łącznie 231 uczniów i wychowanków Zespołu Szkół we Fromborku:

 • 6 - letni wychowankowie przedszkola (20),

 • uczniowie szkoły podstawowej (134),

 • gimnazjum (77).

 1. Cele projektu:

 • wzbogacenie szkolnego ogrodu dydaktycznego w nowe elementy – przyjazne zwierzętom, dosadzenie nowych roślin dekoracyjnych,

 • przybliżenie bogactwa rodzimej flory i fauny - poznanie gatunków zwierząt, jakie mogą potencjalnie mieszkać w ogrodzie,

 • wykształcenie nawyku podglądania świata przyrody i rządzących nią praw,

 • wskazanie, jak ważne z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju i ochrony przyrody, jest zakładanie w miastach siedlisk przyjaznych dzikim zwierzętom,

 • wykazanie, że człowiek jest elementem bioróżnorodności, mającym ogromny wpływ na jej stan,

 • rozwijanie różnorodnej percepcji w procesie obcowania z naturą: wyczulenie na zapachy, smaki, kolory i dźwięki, odkrywanie struktury i faktury - rozwijanie zmysłu obserwacji,

 • rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci
  i młodzieży
  ,

 • dostarczenie różnorodnego materiału do poglądowego nauczania na wszystkich etapach edukacyjnych.

 1. W ramach realizowanego przedsięwzięcia wykonane zostaną następujące zadania:

 • pielęgnacja i wzbogacenie rabatek szkolnych założonych w roku 2016,

 • uprawa różnych odmian roślin dyniowatych i ziół, które zostaną wykorzystane
  w listopadzie podczas obchodów dnia Zdrowego Jedzenia i Gotowania,

 • założenie hodowli roślin wrzosowatych, kwietnej łąki z roślinami miododajnymi oraz skalnej rabaty z mini ścieżką zmysłów,

 • posadzenie wybranych drzew i krzewów owocowych,

 • wykonanie karmników dla ptaków na zimowe dokarmianie,

 • zakup i powieszenie budek lęgowych dla ptaków,

 • wykonanie domków dla pożytecznych owadów, odrestaurowanie starego ula pozyskanego
  z zaprzyjaźnionej pasieki
  ,

 • konkursy plastyczne i fotograficzne: „Moje najpiękniejsze drzewo”, „Mieszkańcy drzew”, „Oblicza drzew”, „Mieszkańcy lasu”,

 • zakup tablic edukacyjnych tematycznie związanych z realizowanym projektem („Owady szkodliwe”, „Owady pożyteczne", „Ptaki - leśni soliści, „Po czym rozpoznasz drzewo", „Obieg organiczny”, "Powstawanie miodu").

Wszystkie prace w ogrodzie wykonane zostaną przez uczniów, pracowników, rodziców
i wolontariuszy.

 1. Zakładane efekty.

Ogród szkolny to żywa pracownia, w której uczniowie mogą prowadz ciekawe badania, eksperymenty i obserwacje; gdzie mają zapewniony kontakt z żywą przyrodą, jakiego nie zastąpi nawet najlepiej wyposażona pracownia szkolna. Ogród dydaktyczny można wykorzystywać do realizacji podstawowych celów dydaktycznych i wychowawczych - do kształtowania pożądanych postaw i zachowań.

Pracując w szkolnym ogrodzie uczniowie:

  1. poznają:

 • przykłady zróżnicowania budowy roślin i zwierząt w związku z przystosowaniem do środowiska życia,

 • procesy i prawa rządzące przyrodą,

 • właściwości różnych gleb i sposoby ich wykorzystania do określonych upraw,

 • narzędzia ogrodnicze i sposoby posługiwania się nimi,

  1. uświadamiają sobie, że naturalny stan przyrody zależy od działalności i zachowań człowieka,

  2. uczą się planowania i organizowania pracy w ogrodzie,

  3. rozpoznają zwierzęta pożyteczne i szkodniki żyjące w ogrodzie,

  4. potrafią naturalnymi metodami zwalczać chwasty i szkodniki upraw ogrodowych,

  5. nabywają umiejętności współpracy w grupie, systematyczności i odpowiedzialności
   za powierzone zadanie.

Praca w ogrodzie umożliwia poznanie uczniów z innej strony, niż dotychczas - umożliwia „wykazanie się” uczniom, którzy w szkole „nie błyszczą”, a wręcz stwarzają problemy wychowawcze i mają trudności w nauce.Wykonywanie prac w ogrodzie uczy szacunku do pracy
i jej efektów
, ponieważ nikt, kto sam włożył wiele trudu w pielęgnację ogródka nie będzie go później niszczył, a mając świadomość ile wysiłku kosztuje utrzymanie terenów zielonych
w należytym stanie, nie będzie ich niszczył także poza szkołą.

Realizacja projektu ma na celu również propagowanie aktywnego stylu życia i zdrowego odżywiania, gdyż walory wyhodowanych plonów uczniowie będą mogli zaprezentować podczas Szkolnego Dnia Zdrowego Jedzenia i Gotowania.

Realizacja przedsięwzięcia podniesie również atrakcyjność szkoły w oczach lokalnej społeczności, a ogród szkolny stanie się z pewnością ciekawostką i wizytówką szkoły i poprawi estetykę jej otoczenia.

Projekt realizowany dzięki dofinansowaniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, Koło Łowieckie Mewa w Braniewie,
Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Fromborku oraz dzięki wsparciu Nadleśnictwa Zaporowo oraz Rodziców uczniów Zespołu Szkół we Fromborku.

Koordynator projektu

Danuta Dudek

Wszystkim zaangażowanym w realizację projektu za okazaną pomoc serdecznie dziękujemy.

Skip to content