Przeskocz do treści

HISTORIA GIMNAZJUM

Gimnazjum we Fromborku zostało powołane do życia uchwałą Rady Miejskiej Gminy Frombork z dnia 26 lutego 1999roku. Obwód szkoły obejmował teren miasta i gminy Frombork. Gimnazjum, to z jednej strony nawiązanie do pięknej tradycji cywilizacyjnej
i edukacyjnej, z drugiej synonim nobilitacji i awansu dla uczniów ich rodziców i nauczycieli. Reformatorzy przywracający gimnazjum uważali, że należy zapewnić tej szkole, w skali powszechnej i obowiązkowej dla wszystkich dzieci, dawną świetność oraz współczesną nowoczesność i skuteczność usług edukacyjnych. Głowa, serce i sprawne ciało - to trzy filary zarówno historycznego, jak i współczesnego gimnazjum. Reformatorzy edukacji narodowej
w Polsce postawili wysokie wymagania: wykwalifikowani nauczyciele, biblioteka, sala gimnastyczna, sala komputerowa.

Obowiązki dyrektora Gimnazjum powierzono Lili Subkowskiej, nauczycielce fizyki pracującej w Szkole Podstawowej we Fromborku od 15.08.1981 roku. Wychowawcami klas pierwszych zostali: Alicja Godlewska – klasa Ia, Elżbieta Giza - klasa Ib, Stanisława Czajkowska – klasa Ic. Z gimnazjalistami pracowali również: Anna Wikło-Bizunowicz, Andrzej Bizunowicz, Danuta Dudek, Jagoda Jussis, Edyta Kurowska, Teodora Malecka, Elżbieta Matuszak, Halina Rycio, Dariusz Urbanowicz, Zbigniew Wiernasz, Leokadia Wójtowicz, Anna Zęgota.

Początki były trudne, brakowało wszystkiego: sprzętu, pieniędzy na wyposażenie, ale nie brakowało wykwalifikowanej kadry, chęci do współpracy i optymizmu, który pomagał
we wszystkich działaniach i przedsięwzięciach. Grono pedagogiczne wraz z 83 uczniami, nie zważając na trudności, rozpoczęło swoją działalność na II piętrze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika.

W roku szkolnym 2001/2002 naukę rozpoczęło 226 uczniów w 9 oddziałach i II piętro szkoły podstawowej okazało się za ciasne. Dzięki życzliwości Starostwa Powiatowego w Braniewie oraz dyrektora Schroniska Młodzieżowego „Copernicus” dr Edmunda Kurowskiego, uczniowie trzech klas pierwszych, mieli swoje sale lekcyjne w schronisku. Nauczyciele pracujący z uczniami klas pierwszych zażywali dużo ruchu na świeżym powietrzu, przemierzając odległość między dwoma budynkami (ok 1 km), w rekordowym czasie trwania jednej przerwy międzylekcyjnej. Sytuacja ta, nie była lepsza w kolejnych latach szkolnych, kiedy to niezbędne okazało się organizowanie pracy w systemie dwuzmianowym i korzystanie z uprzejmości, tym razem, sąsiadującego ze szkołą Bałtyckiego Ośrodka Badawczego Wyższej Szkoły Humanistycznej z Pułtuska. Wszyscy nauczyciele mocno zaangażowali się w pracę wychowawczą. Starali się ukierunkować naturalną aktywność i energię młodzieży. Zaczęły działać koła zainteresowań: teatralne, dziennikarskie, ekologiczne, turystyczne i sportowe, obejmujące dodatkowymi zajęciami znaczną część uczniów. Młode siatkarki z Fromborka prezentowały wysoki poziom sportowy w powiecie, regionie i kraju. Rozwijała się turystyka, samorządność, integracja ze środowiskiem.

Plan wychowawczy gimnazjum uwzględniał specyficzne cechy rozwoju młodzieży przypadające na okres dojrzewania: kształtowanie się osobowości młodego człowieka, burzę uczuć, zmienność nastrojów, naturalną aktywność. Nauczyciele tworzyli jakość pracy szkoły, uwzględniając w swoich poczynaniach specyfikę i potrzeby środowiska, konsekwentnie realizując wcześniej opracowane plany i programy. Realizowali również zadania znacznie wykraczające poza zakres obowiązków służbowych: występowali z nowymi ciekawymi inicjatywami do uczniów, rodziców, środowiska i zaprzyjaźnionych szkół. Aktywność uczniów i nauczycieli w pierwszych pięciu latach funkcjonowania gimnazjum przejawiała się między innymi zainicjowaniem działalności Radiowęzła Szkolnego, którego pomysłodawcą był uczeń klasy Ib Grzegorz Bąk.

Już w pierwszym roku istnienia szkoły, grupa uczniów z zacięciem dziennikarskim pod czujnym okiem nauczyciela informatyki Andrzeja Bizunowicza, redagowała gazetkę szkolną „Średnik”. Bardzo wysoki poziom w powiecie, regionie i kraju (pod opieką trenera Tomasza Jodki) prezentowały siatkarki Anna Rogińska, Martyna Mielke, Katarzyna Szkop, Magdalena Bajor, Ewelina Dziepak, Aneta Gdowik, Paulina Machajewska, które zdobyły między innymi wicemistrzostwo Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Mistrzostwo Regionu w Piłce Siatkowej Dziewcząt. Były półfinalistkami Mistrzostw Polski w swojej grupie wiekowej, a Anna Rogińska - uczennica klasy Ia, została powołana do kadry młodziczek w piłce siatkowej województwa warmińsko - mazurskiego i mazowieckiego, wyłonionej w Turnieju Nadziei Olimpijskiej.

Spośród bardzo wielu sukcesów uczniów w różnych dziedzinach wiedzy i formach aktywności warto wymienić wysokie wyniki uczniów w różnych konkursach:

 • I miejsce w powiatowych eliminacjach konkursu polonistycznego( Krzysztof Bakinowski, Wojciech Szarski) oraz tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego
  ( Krzysztof Bakinowski);

 • I miejsce Krzysztofa Bakinowskiego, II miejsce Alicji Chybińskiej i III miejsce Agaty Horbal w finałach Powiatowego Konkursu Języka Polskiego;

 • I, II i III miejsce w Międzygimnazjalnym Konkursie Matematycznym „Matematyk finansowy pilnie poszukiwany” (Wojciech Szarski, Natalia Borowska i Tomasz Popek);

 • wyróżnienie w Międzygimnazjalnym Konkursie Literackim „Pamiętnik człowieka myślącego” (Agata Horbal, Alicja Chybińska, Marek Barcikowski);

 • I miejsce w Międzygimnazjalnym Konkursie Ortograficznym „ORTOGRAFIA –ARCYTRUDNĄ DYSCYPLINĄ NAUKI” - Agaty Horbal, Korneli Zakrzewskiej
  i Krzysztofa Bakinowskiego;

 • I, III i V miejsce w Międzypowiatowym Konkursie Ortograficznym, „Corrida Ortograficzna (Agata Horbal, Alicja Chybińska i Krzysztof Bakinowski);

 • I miejsce Katarzyny Bakinowskiej w Międzywojewódzkim Konkursie Literackim
  „Głupota” oraz wyróżnienie w VII Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Marii Konopnickiej;

 • wyróżnienie Krzysztofa Bakinowskiego w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym
  „ Dzieje Oręża i Losy Żołnierza Polskiego w latach 1794-1862”;

 • wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym - Joanna Grodecka;

 • II miejsce w Międzygimnazjalnym Konkursie o Zdrowiu - Daniel Brzeziński;

 • II miejsce w Turnieju Wiedzy Ekologicznej „EKOMISTRZ 2002”;

 • I miejsce w części artystycznej i II miejsce w prezentacji projektów uczniowskich „Dobre rady na złe odpady” w Międzygimnazjalnym Forum Ekologicznym „EKOMISTRZ 2003”;

 • II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Wiedza bez tajemnic” – Urszuli Kowalskiej.

Nauczycielami pracującymi z uczniami byli: Elżbieta Giza, Alicja Godlewska, Anna
Wikło- Bizunowicz, Danuta Dudek, Edyta Kurowska.

W szkole rozwijała się również turystyka dająca możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb psychicznych uczniów. Dzięki podobnym zamiłowaniom wielu nauczycieli, piesza turystyka kwalifikowana oraz autokarowa turystka krajoznawcza, stała się propagowaną przez szkołę i chętnie przyjmowaną przez uczniów formą aktywnego i pożytecznego spędzania czasu. Pierwszy program profilaktyczny szkoły opierał się na ukierunkowaniu naturalnej aktywności młodzieży. W oparciu o te założenia powstał autorski program wychowawczy „Życie ludzkie jest wędrowaniem, czyli poznanie własnego kraju zaczynamy od najbliższej okolicy”, wdrożony w latach 2001-2003 przez autorkę programu Annę Wikło-Bizunowicz i kontynuowany w kolejnych latach przez wielu nauczycieli. Dzięki zamiłowaniom turystycznym kadry dydaktycznej szkoły uczniowie uczestniczyli między innymi w następujących wędrówkach pieszych po najbliższej okolicy, wyjazdach krajowych i zagranicznych oraz wspinaczkach górskich:

 • wycieczka do Wiednia i Bratysławy zorganizowana przez panią Alicję Godlewską
  w 2000r.;

 • wycieczka do Londynu zorganizowana przez panią Annę Zęgotę w 2001 roku;

 • wycieczka do Olsztyna, w ramach realizacji projektu „Patrz w niebo i pod nogi”, pod kierownictwem Anny Bizunowicz, Alicji Godlewskiej i Lili Subkowskiej. (2002r.);

 • wycieczka do Swietłego w Rosji (Obwód Kaliningradzki) pod opieką pań: Anny Zęgoty, Sylwii Mechlińskiej i Lili Subkowskiej. (2006r.);

 • wycieczka do Warszawy na wystawę interaktywną „Odkrywanie czasu” - przygotowaną przez naukowców japońskich. Opiekunami były panie: Anna Bizunowicz, Sylwia Mechlińska, Lila Subkowska. (2006r.);

 • wycieczka do Warszawy w ramach ministerialnego programu „Szkolne wycieczki edukacyjne do miejsc pamięci narodowej” - „Pamięć Powstania Warszawskiego i wpływ nauki polskiej w rozwój myśli technicznej”. Autorkami projektu i organizatorkami były panie: Sylwia Mechlińska, Agnieszka Wrońska, Edyta Kurowska, Lila Subkowska. (2007r.);

 • wycieczka do Brukseli. Opiekunami młodzieży były panie: Magdalena Hołubowska, Edyta Kurowska, Monika Rosa. (2007r.);

 • wyjazd studyjny do Brukseli na zaproszenie prof. Bronisława Geremka. Opiekę nad młodzieżą sprawowały panie: Anna Kupiec i Sylwia Mechlińska. (2007r.);

 • warsztaty w Mazurskim Parku Krajobrazowym realizowane przez uczniów klas trzecich gimnazjum w ramach edukacji ekologicznej. Opiekunami młodzieży były: Sylwia Mechlińska, Edyta Kurowska, Danuta Dudek. (2008r.);

 • wycieczka w Karkonosze, do Pragi, Skalnego Miasta w Czechach i do Wrocławia zorganizowana przez Danutę Dudek, Sylwię Mechlińską i Lilę Subkowską. (2009r.);

 • Rajd Gwiaździsty po Drogach i Bezdrożach Krainy Kanału Elbląskiego pod opieką Danuty Dudek, Sylwii Mechlińskiej i Lili Subkowska. (2009r.);

 • Ogólnopolski Zlot Pamięci w Nadbrzeżu zorganizowany przez Danutę Dudek i Sylwię Mechlińską. (2010r.);

 • Jubileuszowy Rajd Wiosenny „EL-WI-RA”, na którym opiekę nad młodzieżą sprawowały: Danuta Dudek, Sylwia Mechlińska, Lila Subkowska.(2010r.);

 • wycieczka do Kotliny Kłodzkiej, Kórnika, Poznania, Międzygórza, na Śnieżnik (1425m n.p.m.), Czeskie Jaskinie, Góry Stołowe, Brno, Złoty Stok. Organizacja i opieka nad młodzieżą: Lila Subkowska, Danuta Dudek, Sylwia Mechlińska. (2010r.);

 • wycieczka do Krakowa i w Tatry: do Zakopanego. Organizacja i opieka nad uczniami: Sylwia Mechlińska, Lila Subkowska, Danuta Dudek. (2011r.);

 • rajd pieszy pod hasłem „WIWAT MAJ, TRZECI MAJ” zorganizowany przez Lilę Subkowską, Annę Zęgotę, Annę Bizunowicz, Andrzeja Bizunowicza. (2002r.);

 • coroczny udział uczniów w cyklicznych rajdach pieszych BRANIEWSKA WIOSNA
  i BRANIEWSKA JESIEŃ pod opieką Danuty Dudek, Sylwii Mechlińskiej i Lili Subkowskiej);

 • Rajd Rowerowy w ramach Braniewskiej Jesieni zorganizowany przez panie: Magdalenę Hołubowską i Lilą Subkowską.(2016r.);

Najwytrwalsi uczestnicy rajdów pieszych otrzymali w 2013 roku Popularne Odznaki OTP (Ewelina Dietrych, Natalia Nowakowicz, wiktoria Jeziorek, Małgorzata Sternicka, Dominika Szyrwińska, Klaudia Tomaszewicz) i Brązowe Odznaki OTP (Bartłomiej Boniecki, Michał Paradowski, Patrycja Łutaj, Szymon Zabłocki);

Uczniowie rozwijali swoje zainteresowania i pasje podejmując aktywność nie tylko na arenie sportowej, czy naukowej. Dostrzegając potrzeby innych, pod opieką Anny Wikło- Bizunowicz, zaangażowali się w prace na rzecz wolontariatu. We współpracy z kierownikiem MGOPS, Anną Gawdzik, zorganizowano w szkole Koło Wolontariuszy KLUB OŚMIU. Uczennice: Anna Adamczyk, Alicja Chybińska i Agata Horbal uczestniczyły w Ogólnopolskiej Konferencji „Młodzieżowy Wolontariat w Służbie Społeczeństwu” zorganizowanej przez fundację „Świat na TAK” pod patronatem Joanny Fabisiak. Uczniowie Martyna Mielke i Krzysztof Bakinowski, uczestniczyli w Ogólnoplskiej Konferencji „Młodzieżowy wolontariat w szkole i gminie”, organizowanej przez Fundację „Świat na TAK”. Po raz kolejny wolontariusze: Malwina Soćko, Małgorzata Mudryk i Urszula Kowalska, pod opieką Anny Bizunowicz uczestniczyli w Ogólnopolskiej Konferencji Wolontariuszy zorganizowanej pod hasłem „Młodzieżowy wolontariat szkołą kształtowania charakteru”. Efektem tych wyjazdów i wielu spotkań z innymi aktywnymi osobami z różnych obszarów życia społecznego i kulturalnego były inicjatywy podejmowane w środowisku lokalnym; wśród których wymienić należy kontynuowaną cyklicznie Wigilię Polską na fromborskim rynku, przedświąteczne zbiórki żywności oraz współorganizowanie WOŚP. Młodzi wolontariusze uczestniczyli w spotkaniu dotyczącym konkursu „Ośmiu wspaniałych” z senatorem Tadeuszem Kopaczem oraz brali udział w zainicjowanym przez Marka Kotańskiego GWIAŹDZISTYM SZLAKU CZYSTYCH SERC. Młodzież gimnazjalna przeprowadziła akcję antynarkotykową pod hasłem „NIE CHCEMY UMIERAĆ PRZEZ NARKOTYKI’’. Podczas happeningu na fromborskim rynku uczniowie wyrazili swój protest przeciw narkotykom i przekazali władzom samorządowym postulaty dotyczące ich marzeń o przyszłości. Efektem pracy młodych wolontariuszy było wyłonienie laureatów
I Samorządowego Konkursu Nastolatków „OŚMIU WSPANIAŁYCH”. W gronie tym znaleźli się: Magdalena Orendowicz, Grzegorz Bąk, Anna Adamczyk, Marta Czaplińska, Martyna Mielke, Malwina Soćko, Justyna Piotrowicz, Michał Janicki. W ciągu kolejnych lat działania klubu wolontariatu, tytuł Laureata Samorządowego Konkursu „8 Wspaniałych”, uzyskali: Katarzyna Szarska i Iwona Łuczak w 2004 r., Milena Piotrowska – w 2006 r., Paulina Meyka – w 2007 r., Karolina Soćko – w 2008 r., Nikola Gacka i Natalia Mikielewicz w 2010 r., Małgorzata Krajnik – w 2013 r., Klaudia Tomaszewicz i Małgorzata Kazimierska w 2015 r. oraz w 2016 r. Julia Dziewanowska.

Pod opieką Magdaleny Hołubowskiej, Krystyny Sieniawskiej, Moniki Horbacz,
a obecnie Moniki Rosy-Olejniczak, wolontariusze naszej szkoły włączali się w wiele akcji charytatywnych. Wymienić tutaj należy Przedświąteczną Zbiórkę Żywności, Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, wsparcie
Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” organizującej Dzień Papieski. Od dwóch lat angażują się w akcję UNICEF  „Wszystkie kolory świata”, w ramach której projektują , szyją i wystawiają na aukcję szmaciane laleczki. Pozyskane w ten sposób środki pomagają ratować życie ich rówieśników w Sierra Leone.

W roku szkolnym 2002/2003 obowiązki dyrektora gimnazjum powierzono Janinie Szeludze. W gimnazjum było 208 uczniów uczących się w 8 oddziałach. Był to bardzo ważny rok ze względu na nadanie szkole imienia. Oficjalna uroczystość nadania szkole imienia Parlamentu Europejskiego odbyła się 23 maja 2003 roku. Poprzedziło ją wielomiesięczne przygotowanie, w które z wielkim zapałem zaangażowali się wszyscy uczniowie, rodzice, nauczyciele i władze samorządowe. Dużą rolę odegrała bliska współpraca z pracownikami naukowymi Wyższej Szkoły Humanistycznej imienia Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, która poprzez Bałtycki Ośrodek Badawczy funkcjonowała w sąsiedztwie. Wśród osób szczególnie wpierających gimnazjum należy wymienić ówczesnego Rektora prof. dr hab. Andrzeja Bartnickiego oraz dyrektora Bałtyckiego Ośrodka Badawczego dr Krzysztofa Ostrowskiego. Uroczystość nadania imienia poprzedzona była korowodem orkiestry wojskowej 9. Brygady Kawalerii Pancernej z Braniewa. Odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonali wspólnie Toom Streppel, przedstawiciel Parlamentu Europejskiego, prof.dr hab. Andrzej Bartnicki, rektor Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku oraz Włodzimierz Kunc, starosta braniewski. Była to również okazja do wręczenia gimnazjum prezentów. Od rektora Bartnickiego szkoła otrzymała komputer i rzutnik multimedialny.

Hasłem przewodnim programu artystycznego było zdanie z „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego „Europo, a to Polska właśnie”. Podczas prezentacji przygotowanych pod kierunkiem nauczycieli, uczniowie pokazali piękno, bogactwo i kulturę poszczególnych regionów Polski. Miało to na celu pogłębienie uczuć patriotycznych, budzenie dumy z dziedzictwa kulturowego, które nasz kraj miał wnieść do zjednoczonej Europy. Było to wielkie wyzwanie, ale i wielka radość, osobista i grupowa satysfakcja z tego, co udało się wspólnym wysiłkiem osiągnąć. Zanim nastąpiło nadanie imienia szkole zrealizowano różne działania edukacyjne. Dużym wydarzeniem w życiu Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im Mikołaja Kopernika było przygotowanie i zorganizowanie 6 października 2000 roku „Dnia Europejskiego”. Była to pierwsza, od dłuższego czasu uroczystość, o tak dużym zasięgu. Kolorowy korowód uczniów przemaszerował ulicami Fromborka. Uczniowie z klas młodszych wcielili się w postacie z bajek. Klasy starsze oraz uczniowie gimnazjum wystąpili, jako mieszkańcy krajów europejskich: Hiszpanki w długich sukniach, tradycyjnie ubrani Włosi, Niemcy, Rosjanie, Norwegowie, Szwedzi, Węgrzy, Grecy, Austriacy, Brytyjczycy, Litwini i Szwajcarzy. W trakcie parady, przedstawiciele szkolnej gazetki, prowadzili ankietę wśród przechodniów pytając „Czy Pan/Pani jest za wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej?”. Sale lekcyjne przemieniły się w różne państwa europejskie, a boisko szkolne w stadion, na którym rozegrano Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Równolegle do odbywających się uroczystości, trwały w szkole Warsztaty Dziennikarskie, z udziałem profesjonalnych dziennikarzy lokalnych gazet. Młodzi dziennikarze z gazetek szkolnych z Lelkowa, Nowicy, Tolkmicka i Fromborka uczyli się „robić” prawdziwe gazety, a w ramach konkursu ogłoszonego przez Dziennik Bałtycki napisali i opublikowali swoje pierwsze artykuły w lokalnej prasie.

W roku szkolnym 2001/2002, drogą referendum wśród uczniów, wybrano imię szkoły. Koncepcja nadania szkole imienia Parlamentu Europejskiego uzyskała akceptację lokalnego samorządu, władz oświatowych województwa i Ministerstwa Edukacji i Sportu. Pani Minister Krystyna Łybacka przedstawiła przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego inicjatywę zgłoszoną przez uczniów, nauczycieli i władze Fromborka. Biuro Parlamentu Europejskiego 11 września 2002 roku udzieliło zezwolenia Gimnazjum we Fromborku na przyjęcie imienia Parlamentu Europejskiego. Na spotkaniu w Pułtusku 24 kwietnia 2003 roku przewodniczący Parlamentu Europejskiego Pat Cox potwierdził swoją aprobatę dla starań fromborskiej szkoły o nadanie imienia. Rocznica nadania szkole imienia stała się dla gimnazjum dniem, w którym obchodzone jest Święto Szkoły. Uczniowie rywalizują o Puchar Przechodni Dyrektora w konkursie „NAJLEPSZA KLASA – NASZA”.

Kolejnym cyklicznym wydarzeniem stało się, od roku szkolnego 1999/2000, przyznawanie tytułu „Gimnazjalisty Roku”. Spośród kandydatów przedstawianych przez nauczycieli wybierany jest jeden, którego charakteryzują szczególne osiągnięcia szkolne i pozaszkolne. Ten zaszczytny tytuł otrzymali dotychczas: Anna Rogińska, Krzysztof Bakinowski, Alicja Chybińska, Robert Rybkiewicz, Urszula Czepułkowska, Karolina Subkowska, Marek Czajkowski, Klaudia Rusznica, Nikola Gacka, Paulina Brzyska, Maksymilian Kurowski, Małgorzata Krajnik, Klaudia Tomaszewicz, Katarzyna Łacman i Dawid Markun.

W roku szkolnym 2003/2004 stanowisko dyrektora objął Andrzej Bizunowicz. Doświadczony pedagog, znający problemy i potrzeby środowiska, uczestniczył w różnych formach aktywności na rzecz lokalnej społeczności. Dzięki jego operatywności zorganizowano wiele imprez charytatywnych na rzecz gimnazjum. Różnego typu aukcje pomogły również przygotować prestiżową w środowisku lokalnym uroczystość nadania gimnazjum imienia. Współpracując Bałtyckim Ośrodkiem Badawczym był jednym z członków założycieli Fromborskiego Funduszu Stypendialnego, współzałożycielem i prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Gimnazjum we Fromborku. Dzięki jego dobrym relacjom z Jego Magnificencją Rektorem WSH, profesorem doktorem habilitowanym Andrzejem Bartnickim, Gimnazjum korzystało z sal w Bałtyckim Ośrodku Badawczym, co znacznie złagodziło problemy lokalowe szkoły. Niewątpliwie impulsem do podjęcia przez nauczycieli szerokiej współpracy środowiskowej był realizowany przez Wyższą Szkołę Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora Program Rozwoju Małych Miast trwający od sierpnia 2002r. do marca 2004r. Program opierał się na założeniu, że nauczyciele i osoby związane z edukacja i kulturą, stanowią dla małych miast szczególnie cenną grupę społeczną. Efektem tego było zrealizowanie 11 projektów, min.:

 • Poznawanie korzeni mieszkańców Fromborka”, który miał na celu ukazanie różnorodności lokalnych środowisk mniejszości narodowych w mieście i w gminie;

 • Widowisko edukacyjno-plenerowe „Mikołaj Kopernik i jego czasy”, przybliżyło mieszkańcom i turystom postać Mikołaja Kopernika. Widowisko przygotowane przez nauczycieli i uczniów szkoły podstawowej odbyło się na Dziedzińcu Katedralnym
  z okazji 460-rocznicy śmierci Mikołaja Kopernika;

 • Wspólnie z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami zorganizowano „Fromborski Dzień Kota” pod hasłem „Kochaj kota ale mądrze”, „Majówkę z pupilem”, „Zwierzę nie jest rzeczą”, „Postaw Psu Budę”. Wszystko to miało na celu poprawę losu czworonogów, uwrażliwienie ludzi na ból i cierpienie jakich doświadczają zwierzęta w codziennym życiu;

 • Wspólnie z Nadleśnictwem Zaporowo, Elbląskim Centrum Edukacji Ekologicznej
  i Kołem Łowieckim „Mewa” zrealizowano projekt „Zielone Miasto - uczeń przyjazny środowisku”, którego celem było wzmocnienie motywacji do działania na rzecz ochrony środowiska i dobra wspólnego;

 • Projekt „Wykorzystaj czas wolny - popołudnie w szkole” rozbudzał motywację do samokształcenia, uczył posługiwania się komputerem, umożliwiał poznanie różnorodnych technik informacyjnych;

 • Wiosną 2003 roku grupa nauczycieli z gimnazjum i szkoły podstawowej (Bizunowicz Andrzej, Grelewicz Elżbieta, Subkowska Lila, Szeluga Janina, Wiernasz Zbigniew) wraz
  z innymi osobami (Rebell Tomasz, Kotowski Krzysztof, Kurowski Cezary, Kodrzycka - Rebell Magdalena, Lewańska Krystyna, Sosnowska Jolanta, Szatkowska-Wolak Żanetta) zainicjowała powołanie stowarzyszenia Fromborski Fundusz Stypendialny, który przyznawał najlepszym uczniom stypendia naukowe (64 stypendystów otrzymujących stypendia całoroczne), jak również wręczał jednorazowe nagrody pieniężne Najlepszemu Uczniowi Szkoły Podstawowej i uczniowi, który uzyskał tytuł „Gimnazjalisty Roku”
  (22 nagrodzonych). Prezesem stowarzyszenia był Wojciech Chybiński, sekretarzem Zbigniew Wiernasz, Danuta Dudek, skarbnikiem Tomasz Rebell , w skład komisji rewizyjnej wchodzili: Krzysztof Kotowski, Janina Szeluga, Lila Subkowska, Wiesława Mechlińska, Halina Orłowska. Większość nauczycieli szkoły podstawowej i gimnazjum przez cały czas istnienia FFS, od maja 2003 roku do września 2015 roku współfinansowała przydzielane uczniom stypendia wpłacając na konto stowarzyszenia comiesięczną składkę. Pierwszym nagrodzonym przez FFS uczniem Gimnazjum
  im. Parlamentu Europejskiego był Robert Rybkiewicz, który wielokrotnie reprezentował szkołę w konkursach wiedzy na szczeblu powiatu, województwa i kraju, aktywnie działał w samorządzie uczniowskim. Pierwszą nagrodzoną najlepszą uczennicą Szkoły Podstawowej im.Mikołaja Kopernika ze średnią ocen 5,75 była Karolina Gąska. Miała ona na swoim koncie sukcesy sportowe, udział w konkursach wiedzy na szczeblu powiatowym, aktywną działalność w samorządzie uczniowskim. Dzięki aktywności członków FFS (Sylwia Mechlińska, Danuta Dudek, Lila Subkowska), w 2006 roku 17 uczniów fromborskich szkół mogło uprawiać turystykę kwalifikowaną i zdobywać Górską Odznakę Turystyczną, uczestnicząc w wakacyjnym wyjeździe w Tatry. FFS w zakresie swojej działalności uwzględniał również wsparcie dla najzdolniejszych absolwentów.
  W 2007 roku FFS przystąpił do konkursu „Dyplom z marzeń”, w ramach Programu Stypendiów Pomostowych i przez 8 lat udzielał rekomendacji do stypendiów maturzystom, którzy zdecydowali się na studia magisterskie. Dzięki temu 19 maturzystów (byłych uczniów fromborskiego gimnazjum), otrzymało stypendia w kwocie 5000zł na pierwszy rok studiów.

W 2004 roku zmiany przeprowadzone przez władze samorządowe doprowadziły do powstania Zespołu Szkół, w skład którego weszło przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum. Dyrektorem nowo powstałej placówki została mianowana na to stanowisko Bożena Szczepanik pełniąca tę funkcję do 2014 r. Przez kolejne lata funkcjonowania w nowej, unijnej rzeczywistości nauczyciele i uczniowie starali się kontynuować podjęte wcześniej działania. Wychodzili również naprzeciw nowym wyzwaniom i inicjatywom.

Ważnym wydarzeniem było nadanie sztandaru szkole. Uroczystość ta odbyła się
9 września 2005 roku. W skład pierwszego składu pocztu sztandarowego weszli Paulina Kopeć, Ewelina Kowalewska i Marek Wójcik. Hasło znajdujące się na sztandarze - „Szkoła inspirująca do aktywności społecznej” doskonale nawiązywało do dotychczasowych działań i osiągnięć, jak również wskazywało dalszą drogę i najważniejszy cel działań.

Uczniowie osiągali sukcesy w konkursach przedmiotowych. W 2006 r. Laureatem Wojewódzkiego Konkursu z Chemii był Józef Goliński. W roku 2007 r. tytuł Laureata uzyskał Józef Goliński z fizyki, Paweł Sołoduch z historii, a Karolina Subkowska z matematyki. Rok później Laureatką Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego została Klaudia Rusznica. W 2013 r. finalistami wojewódzkich konkursów przedmiotowych byli:
z języka angielskiego - Weronika Wołodko i Oliwia Rusznica, z języka polskiego - Aleksandra Gortat, Julia Sobasz , Jan Smusz, Klaudia Tomaszewicz i Weronika Wołodko, z fizyki - Jan Smusz, z biologii – Jan Smusz i Weronika Wołodko.

W 2004 r. Zespół Szkół nawiązał rozpoczął współpracę ze Szkołą nr 3 w Swietłym (Obwód Kaliningradzki) w obszarze tematyki regionalnej i ekologii. Wiosną 2006 r. miała miejsce pierwsza wizyta uczniów naszego gimnazjum w Swietłym. Odbyły się tam lekcje fizyki (w języku rosyjskim) i angielskiego. Zwiedzono szkołę, dom dziecka, bibliotekę miejską oraz dom kultury. Opiekunami fromborskich gimnazjalistów były: Lila Subkowska, Anna Zęgota i Sylwia Mechlińska. Dwa miesiące później odbyła się rewizyta uczniów i nauczycieli ze Swietłego we Fromborku. Wśród atrakcji znalazło się zwiedzanie zabytków Fromborka, wspólne lekcje historii, angielskiego i niemieckiego, wizyta w przedszkolu, ognisko, obserwacja nieba w Obserwatorium Astronomicznym. Dalsza realizacja tego projektu obejmowała:

 • obóz wakacyjny 12 uczniów i 3 nauczycieli Szkoły nr 3 ze Swietłego we Fromborku;

 • wyjazd dziesięcioosobowej delegacji uczniów naszej szkoły wraz z nauczycielką biologii Danutą Dudek i nauczycielką przyrody Elżbietą Grelewicz na Międzynarodowy Obóz Ekologiczny do Obwodu Kaliningradzkiego;

 • wizytę 30 osobowej grupy uczniów ze Swietłego we Fromborku, której celem było zapoznanie gości z polskimi tradycjami bożonarodzeniowymi.

 • W 2007 r. uczniowie ze Swietłego zwiedzili ścieżkę dydaktyczną w Zaporowie
  i wzięli udział w konkursie plastycznym o tematyce związanej z ekologią. Ostatni dzień spędzono na zwiedzaniu fromborskich obiektów ekologicznych: oczyszczalni ścieków
  i kotłowni na biomasę.

 • Następnie grupa 10 uczniów wraz z nauczycielkami Elżbietą Grelewicz i Krystyną Sieniawską przebywała na Międzynarodowym Obozie w Primorje nad Morzem Bałtyckim
  w Obwodzie Kaliningradzkim.

Jesienią 2007 r. obie szkoły przystąpiły do realizacji projektu „Śladami cudów natury, tradycji i kultury”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej, w ramach Międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży. Był to cykl spotkań, młodzieży z Fromborka i ze Swietłego, mających na celu poznanie form ochrony przyrody, zwiedzanie miejsc związanych z historią, kulturą i religią Warmii i Mazur oraz Obwodu Kaliningradzkiego.

W ramach ministerialnego programu, „Szkolne wycieczki edukacyjne do miejsc pamięci narodowej”, w 2007 r. szkoła otrzymała dofinansowanie na realizację projektu
„Pamięć Powstania Warszawskiego i wpływ nauki polskiej w rozwój myśli technicznej”.
Pod opieką Sylwii Mechlińskiej, Agnieszki Wrońskiej, Edyty Kurowskiej i Lili Subkowskiej 40 uczniów wyjechało na wycieczkę do Warszawy.

Przed gimnazjalistami otworem stanęła również współczesna Europa, w latach 2006 – 2007 odbyły się wycieczki do Brukseli, Antwerpii, Strasburga i Luksemburga. Uczniowie zwiedzili instytucje Unii Europejskiej. Stało się to możliwie dzięki życzliwości i zaangażowaniu polskich europosłów Bronisława Geremka i Janusza Onyszkiewicz.

Gimnazjum uczestniczyło również w Programie Edukacyjnym „Akademia Uczniowska” realizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej z projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach „Europejskiego Funduszu Społecznego".  Głównym założeniem programu była praca z uczniem metodami pozwalającymi na efektywne rozwijanie kompetencji kluczowych. W programie, udział wzięły dwa kolejne roczniki uczniów – rozpoczynających naukę w roku 2010 i 2011 – w pełnym, trzyletnim cyklu nauczania. Podczas realizacji Programu Akademii Uczniowskiej, w ramach szkolnych kół naukowych, prowadzane były zajęcia dodatkowe z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. W I i II semestrze roku szkolnego 2011/2012 26 uczniów uczestniczyło w zajęciach Szkolnego Koła Naukowego z chemii, którego opiekunem była Sylwia Mechlińska. 

Spośród całej gamy realizowanych w gimnazjum projektów wymienić można:

 • Nauka i zabawa to przyjemna sprawa”. Powstało wtedy koło teatralne, którym opiekowała się Alicja Godlewska i Agnieszka Wrońska. Pod ich okiem młodzież poznała wiele teatralnych form, m.in. wprawki aktorskie, gry darmowe, scenki pantomimiczne
  i małe inscenizacje. Efektem ich pracy były odbywające się w szkole warsztaty teatralne
  i Gimnazjalny Konkurs recytatorski.

 • W podziękowaniu za wolność”. Głównym celem tego projektu było przygotowanie wieczernicy - inscenizacji słowno-muzycznej poświęconej literackiemu wspomnieniu
  II wojny światowej.
   Za realizację odpowiadała Agnieszka Wrońska, Teodora Malecka, Maciej Gajowniczek i Marcin Filipek. 

 • Zróbmy biznES”. Projekt zorganizowany przez Stowarzyszenie Szkolna 13 ze Sztutowa, w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich FIO Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ZRÓBMY BIZNES. Projekt „Zróbmy biznES" był pomysłem na aktywizację
  i integrację organizacji pozarządowych, szkół i uczniów z gmin położonych nad Zalewem Wiślanym. Tematem przewodnim była ekonomia społeczna, jako sposób przełamanie wzrostu poziomu bezrobocia na tym terenie. Projekt realizowały:
   Aleksandra Gortat, Małgorzata Kazimierska, Hanna Krajnik, Katarzyna Łacman, Paulina Nieścioruk, Oliwia Rusznica, Karolina Stankiewicz, Patrycja Stankiewicz, Klaudia Tomaszewicz i Paulina Witczak, pod opieką Elżbiety Grelewicz.

 • Chemia uczy i bawi”. To pokaz ciekawych doświadczeń chemicznych, będący efektem realizowanego w gimnazjum projektu „Chemia wokół nas", którego opiekunem była nauczycielka chemii Danuta Dudek. Uczennice klas pierwszych i drugich gimnazjum: Joanna Błoch, Patrycja Piotrowska, Patrycja Wójcik, Marta Korenkiewicz i Klaudia Tomaszewicz przygotowały wiele doświadczeń i eksperymentów wykorzystując substancje i przedmioty powszechnie dostępne i wykorzystywane w gospodarstwie domowym. Do zabawy zaprosiły uczniów klas II i III szkoły podstawowej wraz
  z wychowawczyniami: Bożeną Baniewicz i Anną Janowiak. Gimnazjalistki zaprezentowały wiele wybuchowych i kolorowych doświadczeń, które wywołały zachwyt i podziw wśród najmłodszych. Warsztaty umożliwiły wszystkim uczestnikom odkrywanie tajemnic otaczającego świata poprzez proste doświadczenia chemiczne.

W latach 2010 – 2012, w ramach Międzynarodowej Wymiany Młodzieży, gimnazjum nawiązało współpracę ze szkołą z Plutiszek na Litwie. Fromborscy gimnazjaliści uczestniczyli w polsko-litewskich warsztatach „ Przez ciebie odkryłem siebie” i „ Z serca dla serca”, podczas których poznali elementy łączące historycznie oba kraje, zetknęli się z ideą wolontariatu i działań podejmowanych przez ich litewskich kolegów. Współpracę rozwijano w kolejnych latach realizując projekty: „Kulinarnymi śladami naszych przodków”, „Jarmark rzemiosła” oraz „Myśl ekologicznie”. Opiekunami młodzieży podczas realizacji tych projektów byli kolejno: Edyta Kurowska i Sylwia Mechlińska, Monika Horbacz i Mateusz Gacki oraz Danuta Dudek i Karolina Wołodko.

Szkoła nasza, w 2010 r. znalazła się w gronie ośmiu szkół z całej Polski, uzyskując aprobatę Fundacji im. Roberta Schumana na realizację projektu „Wygraj fundusze europejskie”. Projekt realizowany był w ramach konkursu dotacji, organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i współfinansowanego, ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, a koordynatorem działań na terenie Fromborka była nauczycielka historii Edyta Kurowska. Gimnazjaliści biorący udział w grze miejskiej zapoznawali się z potrzebami naszego środowiska. Następnie przygotowywali prezentacje wskazujące sposoby pozyskania dofinansowania z programów unijnych na realizację samorządowych projektów. Patryk Łatacz, Damian Kurowski i Szymon Zabłocki zrealizowali spot pt. „… my mieliśmy po 5 lat”. Film ten brał udział w projekcie „Strzał w dziesiątkę" ogłoszonym przez Komisję Europejską przedstawicielstwo w Polsce i związany był z 10 rocznicą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Uczniowie angażując się w różnorodne działania, pełni ciekawości i chęci doświadczania nowych rzeczy, w 2010 r. zainicjowali powstanie grupy tańca z ogniem. Edyta Wituk, Martyna Rebell, Anna Gil i Maksymilian Kurowski „zapalili” do pomysłu innych uczniów. Pod opieką Edyty Kurowskiej, grupa 20 gimnazjalistów odbyła warsztaty w „Kaczym Bagnie - miejscu inicjatyw pozytywnych”, gdzie poznali tajniki kuglarstwa. Stworzyli grupę i zaczęli być rozpoznawalni pod nazwą „NARA-zie”. Przy współpracy z Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, przy życzliwym wsparciu naszej absolwentki Justyny Ocalewicz – pracującej w ESWIP-ie , brali udział w wielu wydarzeniach lokalnych: Dniach Fromborka, Cesarskiej Majówce w Kadynach, konkursie „Światło i Dźwięk – inspiracje”, spektaklu ogniowym na fromborskim rynku pt. „Wstrzymał Słońce ruszył Ziemię”, Europejskiej Nocy Muzeów, czy ogniowym światełku do nieba WOŚP. Aktywnie wspierali projekty związane
z tworzeniem miejscowości tematycznych. Władze samorządowe doceniły ich działania
w lokalnym środowisku i w 2013 r. Grupa Ogniowa została uhonorowana statuetką Fromborskiej Wiktorii w kategorii „Zdrowie, Sport i Rekreacja”.

Samorząd uczniowski gimnazjum od 2010 r. aktywnie włączył się w realizację projektu Centrum Edukacji Obywatelskiej „Młodzi głosują”. W ramach tego projektu przygotowują i przeprowadzają (w okresie poprzedzającym wybory parlamentarne i prezydenckie) działania na temat zasad i znaczenia udziału obywateli w demokratycznych wyborach i przeprowadzają w szkole młodzieżowe wybory na zasadach podobnych, na jakich przeprowadzane są wybory powszechne.

Od 2011 roku, w Gimnazjum im. Parlamentu Europejskiego we Fromborku, realizowany był projekt: „Doradztwo zawodowe dla uczniów Gimnazjum we Fromborku” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Głównym celem projektu było podniesienie wiedzy i umiejętności planowania własnej drogi edukacyjno - zawodowej u gimnazjalistów. W ramach projektu, w latach szkolnych 2011/12 i 2012/13, został utworzony w szkole Szkolny Ośrodek Kariery, w którym odbywały się konsultacje indywidualne i tworzony był profil edukacyjno - zawodowy dla każdego gimnazjalisty (IPEZ). Uczniowie w dalszym ciągu w ramach doradztwa zawodowego biorą udział w cyklu zajęć, w ramach których podnoszą swoje kompetencje społeczne, przedsiębiorczości i inicjatywności. Odwiedzają zakłady pracy reprezentujące różne branże i zapoznają się z lokalnym rynkiem pracy aby świadomie zaplanować swoją drogę zawodową.

W 2014 r. kolejnym Dyrektorem Zespołu Szkół została Sylwia Mechlińska, przed którą stanęły nowe wyzwania i nowe zadania do zrealizowania.

Uczniowie wraz z nauczycielami w dalszym ciągu rozwijają i propagują aktywność
w różnych dziedzinach życia szkoły. Odzwierciedleniem tego są cyklicznie odbywające się:

 • Szkolny Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania, którego celem jest propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych, zwiększanie świadomości na temat zdrowego odżywiania i promowanie zasad aktywnego stylu życia.

 • Szkolny Tydzień Profilaktyki - akcja adresowana do wszystkich uczniów Zespołu Szkół we Fromborku, której celem jest podniesienie poziomu wiedzy i świadomości wśród dzieci i młodzieży, dotyczącej uzależnień, przemocy i zachowań ryzykownych.

 • Szkolny Dzień Walki z Otyłością w ramach programu „Trzymaj Formę”.

Propagując zdrowy styl życia, wiosną 2016 r., szkoła rozpoczęła realizację projektu
z zakresu edukacji ekologicznej pt. „Łąka, ogród, pole, las zawsze wokół nas", na który otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. W realizacji przedsięwzięcia wzięli udział przedszkolaki, uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum. W ramach tego projektu założone zostały przez ogródki ziołowe, ogród warzywny i kwiatowe rabatki.

Również w 2016 r. gimnazjum otrzymało wsparcie finansowe na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Listę nowości zakupionych do biblioteki szkolnej stworzyli sami uczniowie.

Serce, umysł i zdrowe ciało” - to hasło przyświecało szkołom elitarnym, jakimi były gimnazja w starożytnej Grecji. Większość absolwentów fromborskiego gimnazjum próbowało nawiązywać do tej tradycji. W czasie swojej nauki wielokrotnie udowadniali, że: „Nie ma niepomyślnych wiatrów dla tych, którzy wiedzą czego pragną”. Kończąc swoją edukację
w gimnazjum, wpisywali się do Księgi Absolwentów i rozpoczynali swoją dalszą podróż edukacyjną, pamiętając, że „
Nie wolno drżeć przed nieznanym, gdyż każdy jest w stanie zdobyć to, czego pragnie i to, czego mu potrzeba”.

Bez względu na nazwę i miejsce, jesteśmy od lat świadkami historii pisanej przez upływający czas i Nas wszystkich: uczniów,  nauczycieli, rodziców, pracowników administracji i obsługi oraz naszych przyjaciół ….

Frombork, 2017 r.

Opracowanie:

Lila Subkowska i Edyta Kurowska

Skip to content