Przeskocz do treści

Dzień Ziemi konkurs plastyczny

„Działania na rzecz ochrony klimatu”  to motyw przewodni tegorocznego Dnia Ziemi.
22 kwietnia obchodzimy, Dzień Ziemi który ma uświadamiać nam, jak ważne jest troszczenie się o środowisko naturalne. 

W tym roku obchody są utrudnione z powodu licznych obostrzeń związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Celem obchodów Dnia Ziemi  jest promowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie. Musimy sobie wszyscy uświadomić jak kruchy jest ekosystem planety ludzi. Ważne jest uświadomienie społeczeństwu problemów związanych ze zmianami klimatu, przeludnieniem, wymieraniem gatunków czy brakiem wody w wielu częściach świata. Ostatnio coraz częściej zaczynamy doświadczać zjawiska suszy, co wiąże się z brakiem wody. Musimy zacząć ją oszczędzać. Tego dnia promuje się również działania na rzecz walki z zanieczyszczeniem środowiska i edukowanie ludzi na całym świecie, jak wielki problem stanowi zanieczyszczenie środowiska odpadami zrobionymi z tworzyw sztucznych.  W ostatnim czasie zmuszeni jesteśmy używać maseczek do zasłaniania ust i nosa oraz nosić jednorazowe rękawiczki. Po ich użyciu wyrzucajmy je do koszy!

  • Nie pozwól zginąć Ziemi  - segreguj odpady!
  • Oszczędzaj wodę!
  • Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego, na pozór niewielkiego, ludzkiego działania, zależy od każdego z nas!

W ramach obchodów tegorocznego Dnia Ziemi ogłaszamy konkurs plastyczny dla naszych uczniów pod hasłem „Ziemia woła – pomocy!”

Regulamin konkursu plastycznego „Ziemia woła – pomocy!”

1.W konkursie mogą wziąć udział  wszyscy uczniowie szkoły.
2.Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie pracy  plastycznej –  technika    i format  dowolne.
3. Praca powinna być wykonana przez uczniów bez pomocy rodziców.
4. Prace należy podpisać: imię, nazwisko, klasa.
5. Konkurs trwa do 30 kwietnia 2020  roku.

6. Zdjęcia wykonanych prac  należy kierować na e-mail:
b.gawron@szkola-frombork.edu.pl
k.sieniawska@szkola-frombork.edu.pl
Prosimy o zachowanie oryginałów celem wyeksponowania ich w szkole po naszym powrocie.

7. Prace oceniać będzie komisja konkursowa.
8.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  8 maja 2020 r.
9. Zdjęcia nagrodzonych prac zostaną wyeksponowane na stronie internetowej szkoły.  

Nagrody zostaną wręczone po naszym powrocie do szkoły.
Przypominany, że za udział w konkursie otrzymujecie punkty z zachowania.

Zapraszamy  do udziału w konkursie

Skip to content