Przeskocz do treści

DLA RODZICÓW

Harmonogram spotkań z rodzicami:

10.09.2018r. godz. 16.00
Spotkanie ogólne i spotkanie z wychowawcą:
1. Przedstawienie kalendarza roku szkolnego 2018/2019, podanie terminów spotkań z rodzicami.
2. Zapoznanie ze Statutem Szkoły, PZO.
3. Omówienie obowiązujących przepisów dotyczących egzaminu zewnętrznego w szkole podstawowej i gimnazjum.
4. Zaktualizowanie danych uczniów.
5. Sprawy różne: ubezpieczenie, wyżywienie w stołówce szkolnej, wybór klasowej rady rodziców.
6. Spotkanie z przedstawicielem Policji – pogadanka na temat bezpiecznego zachowania się dzieci w drodze ze szkoły i do szkoły.
7. Omówienie zasad funkcjonowania dziennika elektronicznego.
31.10.2018r. godz. 16.00
Konsultacje z nauczycielami przedmiotów i wychowawcami klas.
21.11.2018r. godz. 16.00
Spotkanie z wychowawcą - przedstawienie śródokresowej analizy wyników nauczania i zachowania.
19.12.2018r. godz. 16.00
Konsultacje z nauczycielami przedmiotów i wychowawcami klas.
16.01.2019r. godz. 16.00
Spotkanie z wychowawcą - omówienie klasyfikacji semestralnej.
27.02.2019r. godz. 16.00
Konsultacje z nauczycielami przedmiotów i wychowawcami klas.
27.03.2019r. godz. 16.00
Konsultacje z nauczycielami przedmiotów i wychowawcami klas.
10.04.2019r. godz. 16.00
Spotkanie z wychowawcą - przedstawienie śródokresowej analizy wyników nauczania i zachowania.
29.05.2019r. godz. 16.00
Konsultacje z nauczycielami przedmiotów i wychowawcami klas

Skip to content