Przeskocz do treści

SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI

,,Szkoła przyszłości – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów
Szkoły Podstawowej we Fromborku”

Taką nazwę nosi projekt, który będzie realizowany w naszej szkole od 01.09.2018 r. do 30.06.2020 r. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych oraz postaw i umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) niezbędnych na rynku pracy.
W ramach projektu realizowane będą zajęcia z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych oraz języków obcych. Szkoła zostanie również wyposażona w nowoczesny sprzęt komputerowy do pracowni informatycznej i innych pracowni przedmiotowych oraz pomoce dydaktyczne do pracowni nauk przyrodniczych. Działaniami będzie objętych 134 uczniów, 20 rodziców oraz 13 nauczycieli. Całkowity koszt realizacji projektu wyniesie 412 598,25 zł, z czego 95% stanowi dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a 5% to wkład własny niepieniężny Gminy Frombork.
Cieszymy się bardzo, że nasz projekt otrzymał dofinansowanie.

Font Resize