Przeskocz do treści

Święto Szkoły

Rok 2023 został ogłoszony Rokiem Mikołaja Kopernika, ponieważ 19 lutego 2023 r. przypadła 550 rocznica urodzin Wielkiego Astronoma.  Jednocześnie od 2020 r. data 19 lutego to Dzień Nauki Polskiej. To nowe święto jest wyrazem uznania dokonań wybitnych polskich naukowców.

Data ta nie jest przypadkowa – to dzień urodzin Mikołaja Kopernika – Wielkiego Polaka, słynnego astronoma, który dzięki swoim zasługom na polu nauki został Patronem Święta Państwowego.
W tym roku szczególnie uroczyście obchodziliśmy Święto Szkoły, które każdego roku odbywa się w dniu urodzin Mikołaja Kopernika – patrona naszej szkoły. Rok 2023 jest również dla naszej szkoły rokiem szczególnym, ponieważ to właśnie w tym roku obchodzimy również 50 rocznicę nadania szkole imienia Mikołaja Kopernika. Z tej okazji cała społeczność naszej szkoły zaangażowała się w organizację tego święta. W dniu 20 lutego 2023 roku uczniowie mogli przenieść się w świat Mikołaja Kopernika. Na szkolnych korytarzach pojawiły się dekoracje związane z życiem M. Kopernika, Układem Słonecznym, kosmosem oraz polskimi uczonymi. Na korytarzu klas I – III zapanowała kosmiczna atmosfera. Dzieci przebrały się za żaków, a na straganach pojawiły się pierniki i inne smakołyki. Pierwsze piętro poświęcono osiągnięciom Mikołaja Kopernika jako astronoma, a na drugim piętrze przedstawiono osiągnięcia Kopernika w innych dziedzinach nauki oraz jego życie i działalność na Warmii. Każda klasa miała też swojego Mikołaja Kopernika - ucznia, który wcielił się w tę postać. Tutaj też przybliżono ważne postacie polskiej nauki, można też było wziąć udział w doświadczeniach przygotowanych przez pana Marcina Filipka i starszych uczniów, którzy wprowadzili młodszych uczniów i przedszkolaków w świat optyki, fal i dźwięków.  W holu głównym, na parterze szkoły, umieszczono wystawę prac plastycznych biorących udział w powiatowym konkursie „Mikołaj Kopernik – nie tylko astronom”.

Szkolne uroczystości rozpoczęły się konkursem wiedzy o Mikołaju Koperniku. Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach: dla uczniów klas I – III i klas V – VIII. Wszyscy uczniowie godnie i z dużym zaangażowaniem reprezentowali swoje klasy. Wykazali się ogromną wiedzą
i znajomością dokonań Patrona Szkoły. Zwycięzcami w swojej kategorii wiekowej zostały:
klasa I i kl. VIII b.

Zwieńczeniem dnia był uroczysty apel z udziałem zaproszonych gości, pracowników szkoły, uczniów i rodziców, który rozpoczął się wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem Hymnu Narodowego. Następnie pani dyrektor przedstawiła krótką i ciekawą historię związaną
z nadaniem imienia naszej szkole. Głos zabrali również zaproszeni goście (Burmistrz Miasta
i Gminy Frombork Z. Pietkiewicz, przedstawiciel WM KO delegatura Elbląg W. Janas, dyrektor Muzeum Mikołaja Kopernika M. Jonakowski i ks. Jacek Wojtkowski) – życząc uczniom
i pracownikom sukcesów i satysfakcji w nauce i pracy. Następnie odbyło się ogłoszenie wyników konkursu plastycznego „Mikołaj Kopernik - nie tylko astronom”, wręczono nagrody i dyplomy uczniom, których prace okazały się najlepsze. Na zaproszenie, przyjechali również laureaci
z innych szkół, by odebrać nagrody i uczestniczyć w święcie naszej szkoły. W kategorii klas
I – III miejsce I zajęła Milena Zielińska, II miejsce Kamil Soliński (oboje z naszej szkoły), a III miejsce Zuzanna Kurek (kl. II b, Szkoła Podstawowa im. Senatu RP w Braniewie). W kategorii klas IV – VI miejsce pierwsze przypadło Bartoszowi Frączkowi (kl. V, Szkoła Podstawowa im. Ziemi Braniewskiej w Braniewie) i Michalinie Kułaczkowskiej (kl. VI a, Szkoła Podstawowa im. Senatu RP w Braniewie); miejsce II zajęła Kinga Ros (kl. VI, Szkoła Podstawowa
im. Mikołaja Kopernika), a III Dawid Krupa (kl. V,Szkoła Podstawowa im. Orła Białego
w Lelkowie). Natomiast w kategorii klas VII – VIII pierwsze miejsce zajął Oliwier Dudek
(kl. VII c, Szkoła Podstawowa Sportowa nr 6 im. Jana Pawła II w Braniewie), miejsce drugie Piotr Niewiadomski (kl. VII, Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Lipowinie), miejsce trzecie Oliwia Rutka (kl. VII, Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w ZS we Fromborku). Fundatorami nagród byli: Burmistrz Miasta i Gminy Frombork, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Muzeum Pomnika Historii Frombork Zespół Katedralny, Urząd Marszałkowski i Zespół Szkół we Fromborku.

Po części oficjalnej, dla uświetnienia uroczystości, zaprezentowano występ artystyczny, przygotowany przez uczniów naszej szkoły pod kierunkiem pani Marty Tokarskiej i Agnieszki Popek. Aktorzy zaprezentowali ważne momenty z życia fromborskiego astronoma i jego wielkie odkrycia. Spektakl zakończył koncert piosenek poświęconych Mikołajowi Kopernikowi
i Fromborkowi. Urodziny Patrona uświetniły torty z wizerunkiem M. Kopernika oraz grafikami Ziemi i Słońca. Po uroczystości wszyscy udali się na zwiedzanie szkoły i poczęstunek serwowany przez uczniów – pierniczki i inne smakołyki.

Dzień Patrona pozostanie zapewne w pamięci na długi czas, a wszechstronnie uzdolniona postać Mikołaja Kopernika, w ten sposób przybliżona, będzie pięknym wzorcem do naśladowania dla wszystkich uczniów naszej szkoły.

Dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom za wsparcie i pomoc w organizację naszych uroczystości.

Film 1
Film 2
Skip to content