Przeskocz do treści

Ślubowanie klas pierwszych

Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika są pełnoprawnymi uczniami. W piątek 18 października 2019 r. w sali gimnastycznej SP im. Mikołaja Kopernika we Fromborku odbyło się pasowanie na pierwszaka.

Do uroczystości przystąpiło 36 uczniów z dwóch klas pierwszych pod opieką wychowawczyń: p. Marty Jaczewskiej i p. Agaty Stankiewicz. To był wyjątkowy dzień. W odświętnej atmosferze, w obecności zaproszonych gości, rodziców, starszych kolegów i koleżanek, dyrekcji ZS oraz nauczycieli, pierwszoklasiści z dumą zaprezentowali swój program artystyczny. Śpiewając piosenki i deklamując wiersze udowodnili, że jest to niezwykle ważne wydarzenie w życiu każdego ucznia. Podniosłym momentem podczas uroczystości było pasowanie na ucznia oraz złożenie przyrzeczenia na sztandar szkoły. Pierwszoklasistów w poczet uczniów przyjęła pani dyrektor Sylwia Mechlińska. Ta szkolna uroczystość dostarczyła pierwszakom niezapomnianych przeżyć, rodzicom wiele wzruszeń, nauczycielom dumy i radości z nowo przyjętych uczniów. Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, upominki ufundowane przez rodziców i zaproszonych gości. Pan Burmistrz Zbigniew Pietkiewicz przekazał każdej klasie kronikę do upamiętniania wydarzeń klasowych. W radosnym nastroju uczniowie, rodzice i zaproszeni goście udali się do swoich klas na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Skip to content