Przeskocz do treści

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA 2022/23

ETAPY NABORU:

  1. Składanie DEKLARACJI o kontynuowaniu edukacji w przedszkolu. Rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola do 02 marca 2022 r. składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.
  2. Od 03 do 16 marca 2022 r. składanie WNIOSKÓW - rekrutacja na wolne miejsca w przedszkolu. Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu prowadzi się na wniosek rodziców dziecka, którzy składają wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.
  3. Rozpatrywanie WNIOSKÓW od 17 do 21 marca 2022.
  4. Potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia dziecka do przedszkola – od 23 marca do 28 marca 2022 r.
  5. Rekrutacja uzupełniająca – przeprowadzana w przypadku gdy przedszkole po zakończeniu rekrutacji będzie dysponowało wolnymi miejscami – od 04 maja do 01 czerwca 2022 r.

Dokumentacja rekrutacyjna dostępna do pobrania na stronie internetowej Zespołu Szkół we Fromborku, w sekretariacie Zespołu Szkół przy ul. Katedralnej 9 i w Przedszkolu „Gwiazdkowe Wzgórze” w ZS we Fromborku.

UWAGA:

Dziecko w wieku 6 lat (urodzone w roku 2016) jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego.


Font Resize