Przeskocz do treści

Jak zorganizować dzieciom warunki do pracy w domu

Jak zorganizować dzieciom warunki do pracy w domu oraz jak je wspierać i motywować do systematycznego uczenia się poza szkołą.

Szanowni Rodzice

Sytuacja, w której się obecnie znaleźliśmy zaskoczyła nie tylko dyrektorów i nauczycieli, ale również uczniów i Was rodziców. Postawiła przed nami nowe wyzwanie, którym jest zorganizowanie pracy one-line. Dokładamy wszelkich starań, by przebiegała ona jak najlepiej i przynosiła oczekiwane efekty. W prawidłowym przebiegu zdalnego nauczania ważna jest też Państwa rola, ponieważ współpraca nauczycieli i rodziców są podstawą sukcesu. Dlatego pragniemy udzielić Państwu kilku rad, jak zorganizować dzieciom warunki do pracy w domu i jak wspierać je i motywować do systematycznego uczenia się poza szkołą.

Zdalne nauczanie nie zwalnia rodzica z dotychczasowego obowiązku kontrolowania przebiegu nauki swojego dziecka, a w obecnej sytuacji nakłada na niego wręcz nowe zadania, którymi są: zapewnienie odpowiednich warunków do nauki, dopilnowaniu tego, żeby dziecko w odpowiednim momencie usiadło przed komputerem do prac zadanych przez nauczyciela, zapanowanie nad dyscypliną pracy dziecka i udzielanie nauczycielom informacji zwrotnych o przebiegu nauczania.

Rodzic nie staje się nauczycielem, tylko organizatorem pracy dziecka. Stwarza mu odpowiednie warunki, wspiera i motywuje. Nauczyciele natomiast odpowiadają za stronę merytoryczną procesu nauczania, czyli dostarczają odpowiednie materiały, zadają odpowiednie zadania, realizują treści nauczania. Rodzic musi pamiętać, że jego rola nie polega na tym, by pracować z dzieckiem. Ono powinno samodzielnie wykonywać zdania dostarczone przez nauczycieli. Nam zależy bardzo na informacji zwrotnej poprzez dziennik elektroniczny, e- mail, czy telefon, jak dziecko sobie radzi i czy rzeczywiście wykonuje w sposób swobodny przesłane zadania. Jeżeli dziecko będzie miało problem, to postaramy się zmienić formę zadawanej pracy, tak by była ona jak najbardziej zrozumiała.

Skip to content