Przeskocz do treści

DLA RODZICÓW

Harmonogram spotkań z rodzicami:

07.09.2016r. godz. 16.00
Spotkanie ogólne i spotkanie z wychowawcą:
1. Przedstawienie kalendarza roku szkolnego 2016/2017, podanie terminów spotkań z rodzicami.
2. Zapoznanie ze Statutem Szkoły, PZO.
3. Omówienie obowiązujących przepisów dotyczących egzaminu zewnętrznego.
4. Zaktualizowanie danych uczniów.
5. Sprawy różne: ubezpieczenie, wyżywienie w stołówce szkolnej, wybór klasowej rady rodziców.
26.10.2016r. godz. 16.00
Konsultacje z nauczycielami przedmiotów i wychowawcami klas.
16.11.2016r. godz. 16.00
Spotkanie z wychowawcą - przedstawienie śródokresowej analizy wyników nauczania i zachowania.
21.12.2016r. godz. 16.00
Konsultacje z nauczycielami przedmiotów i wychowawcami klas.
25.01.2017r. godz. 16.00
Spotkanie z wychowawcą - omówienie klasyfikacji semestralnej.
22.02.2017r. godz. 16.00
Konsultacje z nauczycielami przedmiotów i wychowawcami klas.
29.03.2017r. godz. 16.00
Konsultacje z nauczycielami przedmiotów i wychowawcami klas.
26.04.2017r. godz. 16.00
Spotkanie z wychowawcą - przedstawienie śródokresowej analizy wyników nauczania i zachowania.
31.05.2017r. godz. 16.00
Konsultacje z nauczycielami przedmiotów i wychowawcami klas