Przeskocz do treści

REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ 2024/2025

Szanowni Rodzice!

Rozpoczynamy zapisy do Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika
w Zespole Szkół we Fromborku!

Do klasy pierwszej ośmioletniej szkoły podstawowej przyjmowane są:
a) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły (wypełniamy kartę zgłoszenia);
b) na wniosek rodziców – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami oraz jeżeli warunki organizacyjne na to pozwalają (wypełniamy wniosek).

Zapisu do szkoły dokonują rodzice lub prawni opiekunowie na podstawie dowodu osobistego oraz aktu urodzenia dziecka. W tym celu rodzic składa w sekretariacie Zespołu Szkół we Fromborku wypełnioną kartę zgłoszenia*.

KARTĘ ZGŁOSZENIA LUB WNIOSEK NALEŻY DOSTARCZYĆ DO 22 MARCA 2024 r.

*Karty zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej szkoły, w sekretariacie Zespołu Szkół we Fromborku przy ul. Katedralnej 9 i w Przedszkolu „Gwiazdkowe Wzgórze” w ZS we Fromborku.


Skip to content